News

Master Theses - 14118

Recently added

Now showing items 1-15 of 15

  • Využití difúzních procesů se skokem pro oceňování opcí 

   Author: Ondřej Pánek; Supervisor: Tran Quang Van; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce se zabývá popisem a implementací náhodných procesů pro aplikaci při oceňování opčních kontraktů. V teoretické části jsou nejdříve definovány pojmy z oborů finančních trhů, pravděpodobnosti, matematické statistiky ...
  • Dynamické rozhodování v řízení energetických dodávek 

   Author: Šubrt Ondřej; Supervisor: Macek Karel; Opponent: Babuška Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Odhady entropie při zpracování biomedicínských obrazů 

   Author: Blatský David; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Klimt Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Konfigurační systém Freeconf a jeho nasazení 

   Author: Fous Martin; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Klement Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Monitorovací nástroj pro JVM 

   Author: Heřman Vít; Supervisor: Virius Miroslav; Opponent: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nástroj pro rozpoznávání a zpracování čárových kódů pro platformy Android, Windows Phone a iOS 

   Author: Juřík Tomáš; Supervisor: Virius Miroslav; Opponent: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Využití intervalové reprezentace ke globální optimalizaci 

   Author: Janský Jakub; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Klimt Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Využití dekonvoluce v 3D mikroskopii 

   Author: Újezdský Petr; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Klimt Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dolování dat ve vektorovém a metrickém prostoru 

   Author: Hrabě Aleš; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Klimt Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Navigování ve virtuálním světě 

   Author: Honzík Václav; Supervisor: Žabokrtský Zdeněk; Opponent: Jurčíček Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modelování cen na burzovním trhu 

   Author: Michna Petr; Supervisor: Sekničková Jana; Opponent: Kalčev Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • REMS - Revenue management systém 

   Author: Huňková Barbora; Supervisor: Fiala Petr; Opponent: Kuncová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Fitness osobní trenér 

   Author: Hruška Petr; Supervisor: Liška Tomáš; Opponent: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Sportovní manažer 

   Author: Schreiner Pavel; Supervisor: Liška Tomáš; Opponent: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dohledový systém pro sběr dat experimentu COMPASS 

   Author: Salač Richard; Supervisor: Jarý Vladimír; Opponent: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)