Now showing items 1-20 of 21

  • Predikce zatížení v elektroenergetické přenosové soustavě pomocí metod hlubokého učení pro více horizontů 

   Author: Yana Podlesna; Supervisor: Franc Jiří; Opponent: Šmíd Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Tato práce se zabývá metodami hlubokého učení se zaměřením na Temporal Fusion Transformer (TFT) pro predikci zatížení v elektroenergetické přenosové soustavě pro více horizontů. Navrhovaná architektura modelu TFT pro ...
  • Detekce operačního systému zařízení z dat síťového provozu 

   Author: Anastasiia Kuznetsova; Supervisor: Jirsík Tomáš; Opponent: Franc Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-28)
   Tato práce se zaměřuje na pasivní identifikaci operačních systémů zařízení v síti na základě navštívených domén. Práce bude analyzovat data ze síťového provozu zařízení a na základě analýzy navrhne transformace pozorovaných ...
  • Texturní analýza 3D obrazů 

   Author: Matěj Pokorný; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Mareš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-05-28)
   Texturní analýza obrazů je oblastí s četnými možnostmi využití, např. při analýze 3D snímků v medicíně. Většina autorů se ovšem dosud primárně zabývala pouze texturní analýzou 2D obrazů. Texturní analýza zaměřená specificky ...
  • Nástroj pro řízení a správu bytových domů 

   Author: Christine Rejlková; Supervisor: Sekničková Jana; Opponent: Kalčev Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-27)
   Mnoho subjektů používá velmi podobné systémy hlasování. Nejsložitější částí je vyhodnocování výsledků podle speciálních pravidel daného hlasování. V této fázi je největší pravděpodobnost, že dojde k lidské chybě. Cílem ...
  • Datový sklad s aplikací v železniční dopravě 

   Author: Martin Švamberg; Supervisor: Liška Tomáš; Opponent: Holas Lumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-01-27)
   V této diplomové práci se zabýváme návrhem a integrací zcela nového modulu zpracování dat prostorové průchodnosti a jejich vizualizací do již v praxi provozovaného datového skladu v oboru železniční dopravy. K novému modulu ...
  • Identifikace svazkových částic pomocí detektorù CEDAR a strojového učení na experimentu COMPASS v laboratoři CERN 

   Author: František Voldřich; Supervisor: Zemko Martin; Opponent: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-05-27)
   Cílem této práce je seznámit se se softwarem a metodami využívanými pro sběr a analýzu dat na experimentu COMPASS v laboratoři CERN, pochopení principu detektorů CEDAR a prozkoumání možností strojového učení. Tyto poznatky ...
  • Využití difúzních procesů se skokem pro oceňování opcí 

   Author: Ondřej Pánek; Supervisor: Tran Quang Van; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Tato práce se zabývá popisem a implementací náhodných procesů pro aplikaci při oceňování opčních kontraktů. V teoretické části jsou nejdříve definovány pojmy z oborů finančních trhů, pravděpodobnosti, matematické statistiky ...
  • Konfigurační systém Freeconf a jeho nasazení 

   Author: Fous Martin; Supervisor: Oberhuber Tomáš; Opponent: Klement Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Navigování ve virtuálním světě 

   Author: Honzík Václav; Supervisor: Žabokrtský Zdeněk; Opponent: Jurčíček Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Monitorovací nástroj pro JVM 

   Author: Heřman Vít; Supervisor: Virius Miroslav; Opponent: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dynamické rozhodování v řízení energetických dodávek 

   Author: Šubrt Ondřej; Supervisor: Macek Karel; Opponent: Babuška Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Odhady entropie při zpracování biomedicínských obrazů 

   Author: Blatský David; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Klimt Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Nástroj pro rozpoznávání a zpracování čárových kódů pro platformy Android, Windows Phone a iOS 

   Author: Juřík Tomáš; Supervisor: Virius Miroslav; Opponent: Liška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Využití intervalové reprezentace ke globální optimalizaci 

   Author: Janský Jakub; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Klimt Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Využití dekonvoluce v 3D mikroskopii 

   Author: Újezdský Petr; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Klimt Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Dolování dat ve vektorovém a metrickém prostoru 

   Author: Hrabě Aleš; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Klimt Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Modelování cen na burzovním trhu 

   Author: Michna Petr; Supervisor: Sekničková Jana; Opponent: Kalčev Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • REMS - Revenue management systém 

   Author: Huňková Barbora; Supervisor: Fiala Petr; Opponent: Kuncová Martina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Fitness osobní trenér 

   Author: Hruška Petr; Supervisor: Liška Tomáš; Opponent: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Sportovní manažer 

   Author: Schreiner Pavel; Supervisor: Liška Tomáš; Opponent: Virius Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)