Now showing items 1-20 of 38

  • Vliv rozložení hvězd a hmotností na jejich orbitální rychlosti 

   Author: Zuzana Hodboďová; Supervisor: Chadzitaskos Goce; Opponent: Eichler Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-04)
   V mé bakalářské práci zkoumám vliv rozložení hvězd v galaxiích na jejich orbitální rychlosti. Na modelech zpracovaných v programu MATLAB demonstruji průběh gravitačních potenciálů, průběh křivek silového pole a průběh ...
  • Předvídání finančního trhu pomocí stromových metod 

   Author: Pavel Ježek; Supervisor: Tran Quang Van; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-01)
   Práce se zabývá predikcí na finančním trhu pomocí stromových metod. Zkoumá umělou inteligenci, strojové učení a jeho dělení. Dále také je přiblížena struktura stromu, stromové metody, jejich přesnost a souborové metody k ...
  • Vliv prstýnků na orbitální rychlost hvězd v prstencových galaxiích 

   Author: Zuzana Hodboďová; Supervisor: Chadzitaskos Goce; Opponent: Potoček Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   V mé bakalářské práci se snažím ukázat, že pomocí gravitace způsobené prstýnky, lze částečně vysvětlit problém orbitálních rychlostí, které se nezmenšují se vzdáleností od středu galaxie dle Keplerova zákonu. Na modelech ...
  • Hlasem ovládaný robot 

   Author: Michal Kusý; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Moc Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   Tato práce se zabývá hlasovým ovládáním pojízdného robota. Cílem práce bylo navrhnout ovládací software robota, tak aby poslouchal hlasové příkazy a pohyboval se řečeným směrem. Ovládací software robota byl vytvořen v ...
  • Procedurální generování prostředí 

   Author: Miroslav Baša; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-09-02)
   V této bakalářské práci se zaměřuji na porovnání různých metod pro práci s neuronovou síti typu GAN. Konkrétně jsem naučil neuronovou síť na datasetu regionálních map. V úvodu se věnuji zavedení základních pojmů souvisejících ...
  • Vývoj her pro mobilní telefony 

   Author: Pavel Urx; Supervisor: Moc Michal; Opponent: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato práce se věnuje teorii a praxi herního vývoje. Jejím cílem je v první části seřadit a popsat jednotlivé fáze samotného vývoje i s ohledem na marketingovou a komercializační stránku. Práce provází vývojem od počátečních ...
  • Rozhraní Common client core pro Python 

   Author: Filip Vítek; Supervisor: Květoň Antonín; Opponent: Jarý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření rozhraní, které umožní ovládat dialogovou knihovnu Common client core pro systém sběru dat na experimentu COMPASS v CERNu ze skriptu psaném v programovacím jazyce Python. V první ...
  • Webová aplikace pro správu hodin 

   Author: Michal Caha; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Horaisová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat webovou aplikaci pro tvorbu rozvrhu pro školu, která umožní uživateli sestavit rozvrh a zobrazit rozvrh na webové stránce. Text bakalářské práce obsahuje nejprve ...
  • Tvorba aplikace pro správu registrací a výsledků na závodech 

   Author: Vojtěch Zahradník; Supervisor: Kubera Petr; Opponent: Thiele Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Cílem této bakalářské práce bylo vytvořit univerzální aplikaci pro správu primárně cyklistických a běžeckých závodů. Nejdříve jsem provedl rešerši o aktuálním stavu aplikací na trhu, pro danou problematiku a také zjistil ...
  • Elektronická úřední deska pro magistrát města Děčín 

   Author: Vít Barták; Supervisor: Moc Michal; Opponent: Nový Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
   Cílem této bakalářské práce je návrh a implementace softwarové úřední desky pro Magistrát města Děčín. Výsledkem je prototyp webové aplikace, která slouží jako softwarová část v elektronické úřední desce. Cílová platforma ...
  • Automatizace předzpracování dat ve strojovém učení 

   Author: Anna Gruberová; Supervisor: Mácha Václav; Opponent: Škvára Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a implementovat nástroj, který ulehčí stahování a předzpracování datových sad pro strojové učení. Nástrojů pro usnadnění práce s daty existuje velká řada, nicméně tyto nástroje sice ...
  • Optimalizace trasy linkových spojů pomocí úlohy obchodního cestujícího 

   Author: Antonín Čech; Supervisor: Borovička Adam; Opponent: Čížek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Cílem práce je optimalizovat délky tras veřejné hromadné dopravy v městě Příbram. Řešení je odvozeno z úlohy obchodního cestujícího a je hledáno MATLAB skriptem s implementovaným Dijkstrovým algoritmem. V úvodu práce je ...
  • Grafický simulátor Ozobot Evo 

   Author: Martin Švamberg; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Moc Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-07-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením aplikace pro simulaci chování nástroje Ozobot evo, používaného jako nástroj k výuce základů programování a rozvíjení logického myšlení. K vytvoření této desktopové aplikace byl ...
  • Optimalizace rozložení modelů pro 3D tisk 

   Author: Tomáš Řada; Supervisor: Nový Josef; Opponent: Kubera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na optimalizaci rozložení 3D objektů do tiskové plochy. Na základě rešerše skládání objektů a analýzy programu Slic3r Prusa Edition jsou navrženy možné oblasti optimalizace. Je zde popsána ...
  • Klasifikace EKG signálů pomocí support vector machines v Pythonu 

   Author: Karel Lachman; Supervisor: Kubera Petr; Opponent: Fišer Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Bakalářská práce se zabývá zpracováním EKG signálů pomocí metody Support vector machines. Práce popisuje problematiku EKG signálu, metodu Support vector machines a nástroje pro práci s programovacím jazykem Python. Zaměřuje ...
  • Webová aplikace pro rezervaci bowlingových drah 

   Author: Petr Bláha; Supervisor: Majerová Dana; Opponent: Horaisová Kateřina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Cílem této práce je vytvoření plně funkčního rezervačního systému, který zobrazí uživateli kalendář obsahující termíny rezervací nabízených bowlingových drah. Před samotnou implementací byla provedena rešerše již dostupných ...
  • Software pro vizualizaci palubních dat vozidla 

   Author: Jan Procházka; Supervisor: Kosejk Vladislav; Opponent: Červený Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na analýzu monitorovacích a zobrazovacích technologií použitých ve vozidlech vyráběných začátkem osmdesátých let minulého století. Detailně se zaměřuje na třetí generaci Pontiacu Firebird ...
  • Numerické řešení úlohy přibližně-optimálního řízení 

   Author: Pacák Lubor; Supervisor: Veverka Petr; Opponent: Kukal Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
   Teorie optimálního řízení je velmi studovaná partie matematiky, která nachází aplikace v různých oblastech reálného života. Na začátku definujeme úlohu optimálního řízení a s ní související pojmy. Dále představíme několik ...
  • Využití dimenzí k analýze dat v Rn 

   Author: Dlask Martin; Supervisor: Kukal Jaromír; Opponent: Beneš Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
   Tato práce se zabývá metodami odhadu fraktální dimenze při využití teoretických vlastností fraktálních množin. Je zde navrženo několik způsobů, za pomoci kterých je možné diskretizovat fraktální strukturu a následně odhadovat ...
  • Elektrostatické vypařování hvězd 

   Author: Zachrla Jan; Supervisor: Chadzitaskos Goce; Opponent: Lavička Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-09-18)
   Tato bakalářská práce se zabývá počítáním hustoty elektronů a protonů v atmosféře hvězdy podobné Slunci. Při tomto počítání je využita teorie exponenciální atmosféry, Boltzmannův zákon a Gaussův zákon elektrostatiky. Kromě ...