Now showing items 1-20 of 183

  • Rozpoznávání extremistických textů 

   Author: Pavlína Pokorová; Supervisor: Smítková Janků Ladislava; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-25)
   Tato práce je zaměřena na rozpoznávání extremistických textů s využitím modelů supervizovaného strojového učení. Cílem je vytvoření klasifikačního systému schopného detekovat vybrané druhy extremistických textů. V rámci ...
  • Predikce vybraných událostí v basketbalovém utkání 

   Author: Radim Křesťan; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Tato práce se zabývá problematikou živých předpovědí v oblasti basketbalu, konkrétně v NBA. Práce stručně popisuje doménu, které se predikce týkají a obsahuje analýzu experimentů, které již v minulosti byly provedeny. Dále ...
  • Úřední desky 

   Author: Jakub Kučera; Supervisor: Mareš Martin; Opponent: Petr Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Hlavní cíl této práce, je analyzovat webové úřední desky, které byly publikovány jako otevřená data, a následně výsledky zobrazit na webové stránce. K tomu, aby se mohly tyto publikované desky analyzovat, je nedříve získán ...
  • Sledovací system pro modely aut 

   Author: Jan Maček; Supervisor: Skrbek Miroslav; Opponent: Hrabák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Tato bakalářská práce se věnuje problému sledování pohybu aut nebo jiných modelů na podlaze laboratoře inteligentních vestavných systémů v reálném čase pomocí statické kamery. Cílem bylo kromě lokalizace modelů na základě ...
  • Analýza vibrací pro detekci anomálií bezpilotních prostředků 

   Author: Tomáš Koranda; Supervisor: Brchl Lukáš; Opponent: Dedecius Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Cílem této práce je tvorba algoritmu pro detekci vad v bezpilotních letadlech pomocí vibrační analýzy. Závady na pohonném systému bezpilotních letadel, jako například poškozené vrtule nebo motory, mohou způsobit ztrátu ...
  • Spojité plánování pohybu pro autonomní vozy na křižovatkách 

   Author: Ladislav Miklík; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Hrabák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Tato práce seznamuje čtenáře s problematikou spojitého plánování více entit na křižovatce a představuje vlastní metodu pro řešení této problematiky. Implementovaná metoda je založená na reprezentování proveditelných stavů ...
  • Predikce pohybu ceny kryptoměn pomoci rekonstrukci a analýze účetní knihy. 

   Author: Mikhail Lyashenko; Supervisor: Kuznetsov Stanislav; Opponent: Šimánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Tato práce analyzuje informace uvedené na trhu s kryptoměnami, zkoumá, které nejlépe funguje při predikci časových řad dat na trhu: LSTM-RNN nebo GRU-RNN a pokouší se předpovídat změnu ceny na trhu u tří párů kryptoměn: ...
  • Realizace dronového displeje pomocí dronů Crazyflie 

   Author: Matouš Kulhan; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Legerský Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá realizací tzv. dronového (vzdušného) displeje pomocí roje mini-kvadrokoptér Crazyflie 2.1 a navazuje na diplomovou práci Ing. Ondřeje Marka, která se stejným tématem zabývala na teoretické ...
  • Nowcasting srážek pomocí generative adversarial network 

   Author: Matej Murín; Supervisor: Bartel Jakub; Opponent: Šimánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Nedávne pokroky v oblasti umelej inteligencie umožnili použitie strojového učenia ako nástroja k nowcastingu - krátkodobej predpovedi zrážok. V posledných rokoch sme mohli vidieť mnoho publikácií na túto tému, keďže je to ...
  • Detekce webových stránek s extremistickým obsahem 

   Author: Markéta Minářová; Supervisor: Smítková Janků Ladislava; Opponent: Jiřina Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Tato bakalářská práce se zabývá detekcí extremismu v online prostředí, konkrétně detekcí neonacistických a saláfistických webových stránek. Cílem je vytvořit hybridní znalostní systém, který bude pomocí metody Support ...
  • Algoritmy CASA a jejich užití v separaci monofonní hudby z audio scény 

   Author: Nikita Mortuzaiev; Supervisor: Smítková Janků Ladislava; Opponent: Borkovcová Monika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Velkou výzvou pro moderní systémy strojového slyšení je problém oddělení zdrojů. Jeden z přístupů k jeho řešení spočívá ve studiích počítačové analýzy sluchové scény (CASA), ve kterých jsou výpočetní modely inspirovány ...
  • Webová aplikace pro sledování vývoje cen kryptoměn. 

   Author: Jan Koten; Supervisor: Kuznetsov Stanislav; Opponent: Petr Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-17)
   Tato práce se zabývá problematikou predikce vývoje hodnoty kryptoměn. V rámci ní je vytvořena webová aplikace poskytující uživatelům informace, jako jsou počátek, konec a hodnota následujících lokálních extrémů. Tyto údaje ...
  • Hierarchické řízení rojů při evakuaci 

   Author: Kristýna Janovská; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Hrabák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   V této práci se zabývám návrhem hierarchického systému koordinace agentů určeného pro simulaci evakuace. V práci rozeznávám dva typy agentů. Řídící agenti navzájem komunikují pomocí algoritmu konfliktového prohledávání a ...
  • Detekce poruch v rentgenových snímcích pomocí neurónových sítí 

   Author: Vojtěch Jaroš; Supervisor: Žitný Jakub; Opponent: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Rentgen je jedna z nejlevnějších a nejpopulárnější diagnostických metod. Automatizování takového úkonu může pomoci lékářům ke správné diagnóze. Tato práce se zabývá automatickým detekováním abnormalit z rentgenových snímků ...
  • Automatická detekce metrické normy 

   Author: Kristýna Klesnilová; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Friedjungová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato práce se zabývá automatickou metrickou analýzou českého sylabotonického verše, jenž je metricky otagován ve velkém korpusu básní - v Korpusu českého verše. Práce nejprve reimplementuje přístup založený na datech, který ...
  • Analýza a predikce chování krevní glukózy s pomocí strojového učení 

   Author: Ladislav Floriš; Supervisor: Vašata Daniel; Opponent: Petr Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou predikce hladiny glukózy v krvi u pacientů s diabetem typu 1. V naši práci nejprve analyzujeme změny koncentrace glukózy v krvi, a poté zkoumáme a vyhodnocujeme vhodné modely ...
  • Čištění dat pomocí pravděpodobnostního programování 

   Author: Tomáš Jungman; Supervisor: Rybář Vojtěch; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Práce zahrnuje rešerši z oblasti čištění a doplňování datových sad a zaměřuje se na konkrétní přístup s využitím pravděpodobnostního programování. Pro praktickou část práce je využíván pravděpodobnostní programovací jazyk ...
  • Automatizovaná detekce anomálií v časových řádách pomocí metod umělé inteligence 

   Author: Anna Husieva; Supervisor: Habásko Petr; Opponent: Dedecius Kamil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Detekce anomálií v časových řadách hraje hlavní roli při odhalování podvodů, hardwarových závad a dalších méně častých událostí, které mohou mít velký dopad, avšak je obtížné je odhalit. Tato práce si klade za cíl prozkoumat ...
  • Analýza videozáznamů z experimentu evakuace vlaku 

   Author: Ondřej Hývnar; Supervisor: Hrabák Pavel; Opponent: Novák Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Práce se zabývá využitím metod umělé inteligence k detekci osob na videozáznamech experimentu evakuace vlaku a k detekci času jejich východu. Je poskytnut úvod do neurových sítí, jejich architektur a do korelačních filtrů. ...
  • Detekce poruch v provozních datech serverů 

   Author: Ostap Iudin; Supervisor: Kuchař Jaroslav; Opponent: Kasalický Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-16)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření plnohodnotného nezávislého systému sledování serverů, vhodné pro použití v jakékoliv společnosti, která vlastní libovolným počtem zařízení, a využití strojového učení pro ...