Now showing items 1-20 of 292

  • Víceúlohové učení pro analýzu trojic v kognitivních vědách 

   Author: Tsimafei Stambrouski; Supervisor: Da Silva Alves Rodrigo Augusto; Opponent: Kovalenko Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou triplet problému, jehož úkolem je identifikovat lichý objekt ze tří. Existují různé metodologické přístupy k řešení tohoto problému, které se liší základním zaměřením - některé ...
  • Detekce vybrané klíčové činnosti při pozemním odbavení letu na základě záznamů z bezpečnostních kamer 

   Author: Teodor Beneš; Supervisor: Pavlíček Josef; Opponent: Palášek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá detekcí klíčových událostí na letišti. Těmito událostmi jsou zaparkování letadla na vyznačeném místě, připojení tunelu pro průchod pasažérů do letadla a otevření dveří zavazadlového prostoru. ...
  • Cubature Kalman filtering in engineering practice 

   Author: Petr Fiedler; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Tichý Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Tato práce zkoumá kubaturní Kalmanův filtr, algoritmus určený pro odhad stavu systému v reálném čase v rámci nelineárních modelů. Tento filtr má silné teoretické základy, avšak originální představení tohoto algoritmu může ...
  • Identifikace vírů v proudění s využitím neuronových sítí 

   Author: Daniel Riley; Supervisor: Šístek Jakub; Opponent: Šimánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Výsledkem této práce je model, který dokáže rychle a přesně vypočitat velikost reziduálni viřivost. V této práci je prezentován úvod do identifikace virů v proudových polich. Podrobně je představena metoda trojné dekompozice. ...
  • Robojudge - analýza soudních rozhodnutí 

   Author: Miroslav Řehounek; Supervisor: Szabó Adam; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Práce se zabývá způsoby využití velkých jazykových modelů (large language model, LLM) k analýze veřejně dostupných rozhodnutí českých soudů. Hlavním cílem práce bylo lépe zpřístupnit tato rozhodnutí, a to vytvořením webové ...
  • Efektivní implementace neuroevoluce pro úlohy posilovaného učení 

   Author: Vladimír Votava; Supervisor: Kordík Pavel; Opponent: Šimeček Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Bakalářská práce má za cíl vytvořit knihovnu, která umožňuje běh neuroevolučních algoritmů v prostředí webového prohlížeče. Ani neuroevoluce ani strojové učení nejsou v prostředí webového prohlížeče moc populární. Problém ...
  • Srovnání interpretovatelných modelů s post-hoc vysvětlitelnými black-box modely 

   Author: Mikuláš Kočí; Supervisor: Rybář Vojtěch; Opponent: Petr Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Hlavním cílem této práce bylo poskytnout další důkazy, že interpretovatelných modely jsou schopné dosáhnout podobných, ne-li lepšího výkonu, než černé skříňky. V našem experimentu jsme zjistili, že pro ani jeden dataset ...
  • Dotazování nad relačními databázemi s pomocí velkých jazykových modelů (LLM) 

   Author: Tomáš Machorek; Supervisor: Lašek Ivo; Opponent: Rybář Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   V posledních letech nabyly velké jazykové modely (LLM) značné popularitě a také rapidnímu rozvoji jak ve kvalitě svých výstupů, tak i v možnostech jejich užití. Tato práce se zaobírá možnostmi využítí vybraných LLM k ...
  • Analýza progresí u pacientů s rakovinou plic 

   Author: Martin Skala; Supervisor: Dedecius Kamil; Opponent: Šidlovský Marko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Hlavním cílem této práce bylo analyzovat a určit možné predikce progrese rakoviny plic. Na základě těchto výsledků se dospělo k závěru, že lze předvídat progrese pacientů s rakovinou plic. Podařilo se dosáhnout vysoké ...
  • Predikce pohybu spermií z videozáznamů a identifikace způsobů pohybu 

   Author: Matej Kulháň; Supervisor: Čepek Miroslav; Opponent: Kovalenko Alexander
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Táto práca skúma využitie techník strojového učenia na predikciu budúcej trasy spermií, klasifikáciu ich smerovej orientácie a predikciu ich rotácie z videí. Výskum je motivovaný potrebou lepšieho porozumenia správania a ...
  • Využití rekurentních grafů pro potřeby hodnocení stresové zátěže z EKG záznamu 

   Author: Jakub Horák; Supervisor: Volf Petr; Opponent: Rybář Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-20)
   Rekurentní grafy jsou stále populárnější metodou analýzy nelineárních dat, která má mnoho využití, mimo jiné v biomedicíně, kybernetické bezpečnosti a strojírenství, kde pomáhá identifikovat opakující se vzory v systémech. ...
  • Vývoj modelu strojového vidění pro detekci hráčů stolního tenisu 

   Author: Yannick Daniel Gibson; Supervisor: Klouda Karel; Opponent: Friedjungová Magda
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na detekci objektů v pingpongovém zápase. Mezi tyto objekty patří pingpongové pálky a hráči. Dále jsme se v zápasech rozhodli detekovat míček a zapisovatele skóre. Pro detekci objektů jsme ...
  • Registrace označených mračen bodů 

   Author: Tomáš Laurin; Supervisor: Glaser Jan; Opponent: Smrž Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-15)
   Tato práce se zabývá vývojem metody pro registraci částečně překrývajících se mračen bodů a zjištění vlivu sémantických informací v procesu registrace. Výstupem práce je metoda, která využívá informace získané z konvolučních ...
  • Analýza dat o lavinách a bezpečnost skialpinismu 

   Author: Matyáš Thér; Supervisor: Vitvar Tomáš; Opponent: Hrabáková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
   Práce se zaměřuje na získání dat o historických lavinových událostech na území rakouské spolkové země Tyrolsko, jejich předzpracování a doplnění o meteorologická data za účelem vytvoření datové sady. Získaná data o lavinových ...
  • Víceagentní prozkoumávání grafu s komunikací 

   Author: Lukáš Hypša; Supervisor: Knop Dušan; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
   V této práci se zabýváme problémem víceagentního prohledávání, kde skupina spolupracujících agentů má za úkol společně prohledat v co nejkratším čase dané prostředí, jehož podobu a priori neznají. V simulacích zkoumáme, ...
  • Automatická analýza změn v datech s využitím knihovny great expectations 

   Author: Michal Melko; Supervisor: Vašata Daniel; Opponent: Kalvoda Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
   Tato práce se zabývá detekcí změn v datech. Pro zjišťování kvality dat již existují používané nástroje, jedním z nich je knihovna Great expectations. Mezi jejími funkcemi v době psaní této práce není přítomna detekce ...
  • Sémantická textová podobnost v češtině 

   Author: Jiří Bednář; Supervisor: Vašata Daniel; Opponent: Novák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
   Nedávné pokroky v problému sémantické textové podobnosti známé jako STS se uskutečnili především díky dostupnosti velkého množství anglických anotovaných dat, což je luxus, který čeština a další méně rozsáhlé jazyky často ...
  • Reprezentace klasických dat pomocí kvantových stavů metodou rozděl a panuj 

   Author: Pavel Slaninka; Supervisor: Petr Ivo; Opponent: Vašata Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
   Tato práce se zaměřuje na zkoumání několika známých způsobů kvantového kódování dat. Konkrétně jsou představeny čtyři postupy kódování dat, z nichž každý využívá jiný přístup k reprezentaci klasických dat pomocí kvantových ...
  • Rozmisťování objektů pro 3D tisk jako problém s omezeními 

   Author: Lukáš Pokorný; Supervisor: Surynek Pavel; Opponent: Schmidt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
   Tato práce se bude zabývat rozmístěním 3D objektů, které se redukují na 2D objekty pohledem ze shora, na tiskovou plochu 3D tiskárny, pomocí Problému s omezeními(CSP). To znamená představit možné řešení zpracování STL ...
  • Generování validních šachových pozic s využitím metod AI 

   Author: Lukáš Tomáš Petrželka; Supervisor: Smítková Janků Ladislava; Opponent: Valdman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-14)
   Tato práce se zaměřuje na výzkum generování šachových pozic, které splňují zadané omezení, a to s využitím neuronových sítí ve spojení s procházením stromu hry. Je provedena analýza zvoleného omezení, která mimo jiné ...