News

Bachelor Theses - 17220

Recently added

Now showing items 1-3 of 3

  • Multiplatformní software pro telemetrický systém Flexiguard 

   Author: Hoang Doan; Supervisor: Kliment Radim; Opponent: Barták Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Multiplatformní software pro telemetrický systém Flexiguard Hlavním cílem této práce bylo vyvinout multiplatformní software pro telemetrický systém FlexiGuard, který je převážné využíván pro výcvik záchranných jednotek. ...
  • Nositelné zařízení pro podporu výzkumu reakcí nervového systému u pacientů s poškozením míchy 

   Author: Adam Zach; Supervisor: Vítězník Martin; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   V této bakalářské práci bylo cílem navrhnout zařízení, které umožní odhadování krevního tlaku a odporu kůže na základě měření biologických signálů. Parametry jsou voleny s ohledem na použití pro pacienty s poškozením míchy. ...
  • Konstrukce pomocného exoskeletu dolní končetiny 

   Author: Petr Šrotýř; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Křivánek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Práce se zabývá návrhem, realizací a otestováním konstrukce pomocného exoskeletu dolní končetiny. Exoskelet dolní končetiny je navržen v souladu s pohybovými možnostmi dolních končetin a obsahuje podpěrnou konstrukci ...