Now showing items 1-12 of 12

  • Bioinformatická analýza genomových dat pacientů s atypickou Wilsonovou chorobou 

   Author: Petr Štěpánek; Supervisor: Vymětalová Veronika; Opponent: Čuprová Julie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   Wilsonova nemoc je autosomálně recesivní onemocnění, které vzniká v důsledku mutací
  • Zařízení pro automatizaci pracovního cyklu aparatury pro testování materiálů 

   Author: Josef Hnízdo; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Zeman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-13)
   V této práci bylo navrženo a sestrojeno zařízení pro automatizaci pracovního cyklu aparatury pro testování mechanické odolnosti materiálů pomocí indentoru. K zajištění zvedání a ustavení hlavice s indentorem pomocí doku s ...
  • Demonstrační platforma pro výuku kyberbezpečnosti - ochrana bezdrátových WiFi sítí 

   Author: Kateřina Hanžlíková; Supervisor: Hána Karel; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-13)
   Práce se zabývá ochranou bezdrátových sítí a jejímu prolamování. Cílem práce bylo vytvořit sadu úloh pro studenty, v níž bude možné vyzkoušet si různé typy útoků využívajících zranitelnosti WiFi sítí a zamyslet se nad ...
  • Realizace ultranízkopříkonového senzorového systému pro LPWAN síť Sigfox 

   Author: Štěpán Všetula; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Bakalářská práce propojuje dva aktuální trendy: Internet věcí a úsporu energií. Cílem je vytvořit jednotku, která bude měřit určité fyzikální veličiny, a naměřené hodnoty odesílat přes LPWAN síť Sigfox. Tato síť je určena ...
  • Ambulantní informační systém pro správu pacientských dat řešený pomocí webové aplikace 

   Author: Antonín Rameš; Supervisor: Jirsa David; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-13)
   Bakalářská práce se zabývá vývojem webové aplikace pro vedení lékařské dokumentace pacienta a zkoumáním dané problematiky. Aplikace byla vyvíjena pomocí nástroje .Net a programovacího jazyka C#. Výstupem je aplikace, která ...
  • Implementace chytrých hodinek Sograce H16 do stávajícího asistivního systému monitorování seniorů 

   Author: Petr Dobeš; Supervisor: Gillar David; Opponent: Burša Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Hlavním cílem této práce bylo navrhnout a vyvinout softwarové řešení na míru vybraného zařízení, chytrých hodinek Sograce H16, které by dovedlo co nejvíce využít jeho funkcionalitu, jež zahrnuje sledování polohy, SOS ...
  • Modul hlasového ovládání domácnosti pro lidi se sníženou soběstačností 

   Author: Serhij Solomon; Supervisor: Janovský Vít; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Hlavním cílem této práce bylo sestavit modul hlasového ovládání pro osoby se sníženou soběstačností. V současné době není k dispozici žádný volně dostupný hlasový asistent s podporou českého jazyka, proto bylo zvoleno ...
  • Diagnostický systém pro detekci nádoru prsu pomocí UWB radaru 

   Author: Matěj Krása; Supervisor: Fišer Ondřej; Opponent: Merunka Ilja
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Cílem této práce je provést rešerši problematiky diagnostiky nádorů prsu a také navrhnout a realizovat mikrovlnný systém pro detekci pozice nádoru pomocí širokopásmového (UWB) radaru. Tyto poznatky jsem přenesl do simulátoru ...
  • Nízkopříkonový senzorový nod pro monitoraci environmentálních veličin 

   Author: Jiří Kubín; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Cílem práce je navrhnout a vyrobit nízkopříkonovou multisenzorickou jednotku pro monitorování environmentálních veličin, umožnující bezdrátové odesílání namě-řených dat s využitím vybrané komunikační technologie. V rámci ...
  • Multiplatformní software pro telemetrický systém Flexiguard 

   Author: Hoang Doan; Supervisor: Kliment Radim; Opponent: Barták Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Multiplatformní software pro telemetrický systém Flexiguard Hlavním cílem této práce bylo vyvinout multiplatformní software pro telemetrický systém FlexiGuard, který je převážné využíván pro výcvik záchranných jednotek. ...
  • Nositelné zařízení pro podporu výzkumu reakcí nervového systému u pacientů s poškozením míchy 

   Author: Adam Zach; Supervisor: Vítězník Martin; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   V této bakalářské práci bylo cílem navrhnout zařízení, které umožní odhadování krevního tlaku a odporu kůže na základě měření biologických signálů. Parametry jsou voleny s ohledem na použití pro pacienty s poškozením míchy. ...
  • Konstrukce pomocného exoskeletu dolní končetiny 

   Author: Petr Šrotýř; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Křivánek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Práce se zabývá návrhem, realizací a otestováním konstrukce pomocného exoskeletu dolní končetiny. Exoskelet dolní končetiny je navržen v souladu s pohybovými možnostmi dolních končetin a obsahuje podpěrnou konstrukci ...