Collections in this community

Recent Submissions

 • Demonstrační platforma pro výuku kyberbezpečnosti - ochrana bezdrátových WiFi sítí 

  Author: Kateřina Hanžlíková; Supervisor: Hána Karel; Opponent: Koza Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-13)
  Práce se zabývá ochranou bezdrátových sítí a jejímu prolamování. Cílem práce bylo vytvořit sadu úloh pro studenty, v níž bude možné vyzkoušet si různé typy útoků využívajících zranitelnosti WiFi sítí a zamyslet se nad ...
 • Realizace ultranízkopříkonového senzorového systému pro LPWAN síť Sigfox 

  Author: Štěpán Všetula; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Koza Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
  Bakalářská práce propojuje dva aktuální trendy: Internet věcí a úsporu energií. Cílem je vytvořit jednotku, která bude měřit určité fyzikální veličiny, a naměřené hodnoty odesílat přes LPWAN síť Sigfox. Tato síť je určena ...
 • Ambulantní informační systém pro správu pacientských dat řešený pomocí webové aplikace 

  Author: Antonín Rameš; Supervisor: Jirsa David; Opponent: Koza Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-13)
  Bakalářská práce se zabývá vývojem webové aplikace pro vedení lékařské dokumentace pacienta a zkoumáním dané problematiky. Aplikace byla vyvíjena pomocí nástroje .Net a programovacího jazyka C#. Výstupem je aplikace, která ...
 • Implementace chytrých hodinek Sograce H16 do stávajícího asistivního systému monitorování seniorů 

  Author: Petr Dobeš; Supervisor: Gillar David; Opponent: Burša Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Hlavním cílem této práce bylo navrhnout a vyvinout softwarové řešení na míru vybraného zařízení, chytrých hodinek Sograce H16, které by dovedlo co nejvíce využít jeho funkcionalitu, jež zahrnuje sledování polohy, SOS ...
 • Modul hlasového ovládání domácnosti pro lidi se sníženou soběstačností 

  Author: Serhij Solomon; Supervisor: Janovský Vít; Opponent: Včelák Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Hlavním cílem této práce bylo sestavit modul hlasového ovládání pro osoby se sníženou soběstačností. V současné době není k dispozici žádný volně dostupný hlasový asistent s podporou českého jazyka, proto bylo zvoleno ...
 • Diagnostický systém pro detekci nádoru prsu pomocí UWB radaru 

  Author: Matěj Krása; Supervisor: Fišer Ondřej; Opponent: Merunka Ilja
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Cílem této práce je provést rešerši problematiky diagnostiky nádorů prsu a také navrhnout a realizovat mikrovlnný systém pro detekci pozice nádoru pomocí širokopásmového (UWB) radaru. Tyto poznatky jsem přenesl do simulátoru ...
 • Nízkopříkonový senzorový nod pro monitoraci environmentálních veličin 

  Author: Jiří Kubín; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Koza Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
  Cílem práce je navrhnout a vyrobit nízkopříkonovou multisenzorickou jednotku pro monitorování environmentálních veličin, umožnující bezdrátové odesílání namě-řených dat s využitím vybrané komunikační technologie. V rámci ...
 • Multiplatformní software pro telemetrický systém Flexiguard 

  Author: Hoang Doan; Supervisor: Kliment Radim; Opponent: Barták Lukáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
  Multiplatformní software pro telemetrický systém Flexiguard Hlavním cílem této práce bylo vyvinout multiplatformní software pro telemetrický systém FlexiGuard, který je převážné využíván pro výcvik záchranných jednotek. ...
 • Nositelné zařízení pro podporu výzkumu reakcí nervového systému u pacientů s poškozením míchy 

  Author: Adam Zach; Supervisor: Vítězník Martin; Opponent: Koza Zdeněk
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
  V této bakalářské práci bylo cílem navrhnout zařízení, které umožní odhadování krevního tlaku a odporu kůže na základě měření biologických signálů. Parametry jsou voleny s ohledem na použití pro pacienty s poškozením míchy. ...
 • Konstrukce pomocného exoskeletu dolní končetiny 

  Author: Petr Šrotýř; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Křivánek Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
  Práce se zabývá návrhem, realizací a otestováním konstrukce pomocného exoskeletu dolní končetiny. Exoskelet dolní končetiny je navržen v souladu s pohybovými možnostmi dolních končetin a obsahuje podpěrnou konstrukci ...