Now showing items 1-7 of 7

  • Diagnostický systém pro detekci nádoru prsu pomocí UWB radaru 

   Author: Matěj Krása; Supervisor: Fišer Ondřej; Opponent: Merunka Ilja
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Cílem této práce je provést rešerši problematiky diagnostiky nádorů prsu a také navrhnout a realizovat mikrovlnný systém pro detekci pozice nádoru pomocí širokopásmového (UWB) radaru. Tyto poznatky jsem přenesl do simulátoru ...
  • Implementace chytrých hodinek Sograce H16 do stávajícího asistivního systému monitorování seniorů 

   Author: Petr Dobeš; Supervisor: Gillar David; Opponent: Burša Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Hlavním cílem této práce bylo navrhnout a vyvinout softwarové řešení na míru vybraného zařízení, chytrých hodinek Sograce H16, které by dovedlo co nejvíce využít jeho funkcionalitu, jež zahrnuje sledování polohy, SOS ...
  • Konstrukce pomocného exoskeletu dolní končetiny 

   Author: Petr Šrotýř; Supervisor: Kutílek Patrik; Opponent: Křivánek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Práce se zabývá návrhem, realizací a otestováním konstrukce pomocného exoskeletu dolní končetiny. Exoskelet dolní končetiny je navržen v souladu s pohybovými možnostmi dolních končetin a obsahuje podpěrnou konstrukci ...
  • Modul hlasového ovládání domácnosti pro lidi se sníženou soběstačností 

   Author: Serhij Solomon; Supervisor: Janovský Vít; Opponent: Včelák Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Hlavním cílem této práce bylo sestavit modul hlasového ovládání pro osoby se sníženou soběstačností. V současné době není k dispozici žádný volně dostupný hlasový asistent s podporou českého jazyka, proto bylo zvoleno ...
  • Multiplatformní software pro telemetrický systém Flexiguard 

   Author: Hoang Doan; Supervisor: Kliment Radim; Opponent: Barták Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Multiplatformní software pro telemetrický systém Flexiguard Hlavním cílem této práce bylo vyvinout multiplatformní software pro telemetrický systém FlexiGuard, který je převážné využíván pro výcvik záchranných jednotek. ...
  • Nízkopříkonový senzorový nod pro monitoraci environmentálních veličin 

   Author: Jiří Kubín; Supervisor: Smrčka Pavel; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-14)
   Cílem práce je navrhnout a vyrobit nízkopříkonovou multisenzorickou jednotku pro monitorování environmentálních veličin, umožnující bezdrátové odesílání namě-řených dat s využitím vybrané komunikační technologie. V rámci ...
  • Nositelné zařízení pro podporu výzkumu reakcí nervového systému u pacientů s poškozením míchy 

   Author: Adam Zach; Supervisor: Vítězník Martin; Opponent: Koza Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   V této bakalářské práci bylo cílem navrhnout zařízení, které umožní odhadování krevního tlaku a odporu kůže na základě měření biologických signálů. Parametry jsou voleny s ohledem na použití pro pacienty s poškozením míchy. ...