Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika těžkých havárií se zachycením roztaveného paliva pro zmírnění následků havárie 

   Author: Nikl Tomáš; Supervisor: Železný Václav; Opponent: Kujal Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Práce se zabývá problematikou těžkých havárií a zmírněním jejich následků zachycením taveniny uvnitř nebo vně nádoby. Poslední část práce se zabývá citlivostním výpočtem vlivu hlavních veličin na délku rozlivu.