Now showing items 1-9 of 9

  • Chlazení vysokých tepelných toků ve fúzních reaktorech 

   Author: Vít Šneberger; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Štěpánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-27)
   První část bakalářské práce prezentuje formou rešerše vývoj a současný stav výzkumu jaderné fúze. V rešerši jsou dále uvedeny metody a technologie chlazení vysokých tepelných toků ve fúzních reaktorech. Ve druhé části práce ...
  • Energetické využití jaderné fúze 

   Author: Matyáš Junek; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Štěpánek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-29)
   Jaderná fúze probíhá u lehkých prvků s velikým energetickým ziskem. Bylo by tedy výhodné ji využít v energetice. Za tímto účelem jsou vyvíjeny stelarátory a tokamaky. Princip a technologie tokamaků jsou popsány v první ...
  • Energetické využití jaderné fúze 

   Author: Najman Dominik; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Železný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Bakalářská práce obsahuje v první části rešerši zaměřenou na vývoj jaderného výzkum a poté na problematiku energetického využití jaderné fúze v současnosti. Ve druhé části je analyzováno Lawsonovo kritérium a dále je ...
  • Fúzní zdroj energie a jeho porovnání s využívanými energetickými zdroji 

   Author: Dominik František; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Cihlář Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Bakalářská práce se v první části zabývá principem energetického využití jaderné fúze a stavem jejího současného vývoje. V druhé části je jaderná fúze porovnána se současně využívanými energetickými zdroji z hlediska hustoty ...
  • Jaderná fúze 

   Author: Rybín Jakub; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Prehradný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Práce se zabývá současným stavem výzkumu jaderné fúze. Zaměřuje se na podmínky pro průběh jaderné reakce, a zejména na technologie magnetického udržení, které slouží k jejich dosažení. Druhá část práce je zaměřena na ...
  • Lawsonovo kritérium - základ fúzní energetiky 

   Author: Vojtěch Smolík; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Železný Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Bakalářská práce se v teoretické části zabývá současným stavem fúzní energetiky a jejím budoucím potenciálem. V části praktické části jsou výpočty Lawsonova kritéria pro stav igniton a srovnání výsledků pro různé druhy ...
  • Meziokruh fúzní elektrárny pro vyrovnávání pulzního režimu fúzního reaktoru 

   Author: Jan Loskot; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Cihlář Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
   Teoretická část této bakalářské práce se skládá z rešerše výzkumu termojaderné fúze, jejích problémů a možných trendů do budoucna. Dále obsahuje rešerši vybraných variant odvodu tepla z fúzního reaktoru do meziokruhu v ...
  • Technologie indukčního ohřevu ve studeném kelímku a určení chemických vlastností roztaveného koria 

   Author: Matej Leško; Supervisor: Prehradný Jan; Opponent: Entler Slavomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
   Úlohou této bakalářské práce je experimentálně ověřit princip měření viskozity za použití míchadla s 2 excentricky uloženými čepy. Práce vzniká jako pomocný materiál pro pracovníky výzkumného ústavu CVŘ Řež, kteří tímto ...
  • Technologie tekutých kovů pro fúzní reaktory 

   Author: Aleš Procházka; Supervisor: Entler Slavomír; Opponent: Bláha Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-25)
   Tato práce přibližuje základní principy jaderné fúze a její technická řešení. Materiály fúzních reaktorů jsou vystavovány energetickým tokům o velikosti až stovek MW/m2. Jednou z možných alternativ k pevným materiálům jsou ...