Now showing items 1-20 of 69

  Subject
  Balistická ochrana,UHPFRC,vliv tloušťky,náraz střely,optimalizace množství materiálu [1]
  balistická odolnost [1]
  Ballistic protection,UHPFRC,thickness influence,impact of the projectile,material quantity optimization [1]
  ballistic resistance [1]
  Beton,UHPC,cementové kompozity,textilie,vlákno,zpracovatelnost [1]
  Cement composit,Concrete,3D print,Robotic sculpting,High temperatures [1]
  cement composite [1]
  cement composite, concrete sculpture, mechanical properties, volume changes, self-compacting concrete, processability [1]
  cementitious composite, magnetic field, steel fibers, orientation, UHPFRC [1]
  cementový kompozit [1]
  cementový kompozit, magnetické pole, ocelová vlákna, orientace, UHPFRC [1]
  Cementový kompozit, sochaření z betonu, mechanické vlastnosti, objemové změny, samozhutnitelný beton, zpracovatelnost [1]
  Cementový kompozit,Beton,3D tisk,Robotické sochaření,Vysoké teploty [1]
  Concrete Damage Rel3, CSCM Concrete, Finite element method, LS-Dyna, RHT, UHPFRC, Winfrith ConcretConcrete Damage Rel3, Winfrith Concrete [1]
  Concrete Damage Rel3, CSCM Concrete, LS-Dyna, Metoda konečných prvků, RHT, UHPFRC, Winfrith ConcretConcrete Damage Rel3, Winfrith Concrete [1]
  Concrete,UHPC,cementitious composite,textile,fibre,workability [1]
  crushed rubber,concrete mix,modifications,young concrete,sprayed concrete,properties,compresive strenght,capacity of relative strain [1]
  gumová pryž,betonová směs,modifikace,mladý beton,stříkaný beton,vlastnosti,pevnost v tlaku,poměrné přetvoření [1]
  high performance concrete, coarse aggregate, projectile impact, depth of penetration, crater surface, 3D scanner [1]
  High-grade concrete, wire-concrete, local damage, projectile impact, glass fiber, Kevlar [1]