Now showing items 1-2 of 2

  • Balistická odolnost vysokohodnotného betonu podle ČSN EN 1522 

   Author: Tomáš Hrabě; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Fornůsek Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-21)
   Tato bakalářská práce zkoumá balistickou odolnost vysokohodnotného, drátky vyztuženého betonu vyvinutém v Experimentální centru Fakulty stavební ČVUT v Praze vůči různým velikostem a ničivé síle jednotlivých projektilů ...
  • Vliv vrstvení UHPFRC desek na odolnost vůči nárazu projektilu 

   Author: Martin Mildner; Supervisor: Sovják Radoslav; Opponent: Fořt Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Cílem této bakalářské práce je prozkoumání vlivu vrstvení desek a jejich odolnosti vůči extrémnímu zatížení. V Jednotlivých kapitolách práce jsou shrnuty poznatky o složení betonu, typech vláken využívaných v betonových ...