Show simple item record

Investigation of performance and possible improvements of the braking systemdc.contributor.advisorMusálek Lubomír
dc.contributor.authorKishankumar Alpeshkumar Panchal
dc.date.accessioned2022-09-01T22:53:23Z
dc.date.available2022-09-01T22:53:23Z
dc.date.issued2022-09-01
dc.identifierKOS-1191045899105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103818
dc.description.abstractKotoučová brzda je zařízení pro zpomalení nebo zastavení otáčení kola. Brzdy přeměňují tření na teplo. Pokud se brzdy příliš zahřejí, budou vystaveny velkému tepelnému namáhání. Brzda je mechanické zařízení, které se používá k zastavení zpomalování vozidla během pohybu. Hlavním cílem tohoto projektu je minimalizovat teplotu a tepelné namáhání pomocí nejlepší materiálové analýzy. To se provádí jak na ventilovaných, tak na normálních discích. Skutečná kotoučová brzda nemá žádné otvory. Design je změněn tím, že jsou v kotoučové brzdě otvory pro lepší odvod tepla. Analýza se provádí v Catia v5 a analýza se provádí v ANSYS (software pro analýzu konečných prvků). Tepelná a strukturální analýza se provádí použitím materiálů, jako je šedá litina a nerezová ocel, a porovnáním obou výsledků a použitím nejvhodnějšího materiálu.cze
dc.description.abstractThe disc brake is a device for slowing or stopping the rotation of a wheel. Breaks convert friction into heat. If brakes get too hot, they will be exposed to large thermal stress during the rotation of breaking. A break is a mechanical device that is used to stop the slowing of a vehicle during motion. The main aim of this project is to minimize the temperature and thermal stress with the best material analysis. This is done on both ventilated and normal discs. The actual disc brake has no holes. The design is changed by giving holes in the disc brake for more heat dissipation. Analysis is done in Catia v5 and analysis is done in ANSYS (finite element analysis software). Thermal and structural analysis is done by providing materials like grey cast iron and stain less steel and comparing both results and providing the best suited material.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKotoučová brzdacze
dc.subjectoptimalizacecze
dc.subjectteplocze
dc.subjectvylepšení brzdového systémucze
dc.subjectDisc brakeeng
dc.subjectheatingeng
dc.subjectbrakeseng
dc.subjectbrakes system enhancementeng
dc.titleMožnosti vylepšení brzdového systémucze
dc.titleInvestigation of performance and possible improvements of the braking systemeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNovák Zdeněk
theses.degree.disciplineInformační a automatizační technikacze
theses.degree.grantorústav přístrojové a řídící technikycze
theses.degree.programmeStrojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record