Show simple item record

Artificial Intelligence in Healthcaredc.contributor.advisorŠtědroň Bohumír
dc.contributor.authorBarbora Lálová
dc.date.accessioned2022-09-01T13:51:32Z
dc.date.available2022-09-01T13:51:32Z
dc.date.issued2022-08-31
dc.identifierKOS-1199060586005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103765
dc.description.abstractDiplomová práce se věnuje využití umělé inteligence a bioinženýrství ve zdravotnictví. Cílem práce je pomocí prognostické metody Delphi určit klíčové oblasti jejího dalšího vývoje, vytvořit scénáře dalšího vývoje trhu a dopadů využití těchto technologií pro společnost. V teoretické čás-ti jsou popsány možnosti umělé inteligence, trendy biotechnologií a jejich vzájemné propojení. Práce se zaměřuje na tři klíčové oblasti bioinženýrství: genové manipulace, neuromodulace a nanotechnologie. Shrnuje historický vývoj a současné úspěchy ve výzkumu těchto metod. V praktické části práce je využito metod situačních analýz k mapování trhu. Metodou expertního dotazníku Delphi jsou stanoveny technologie s největším potenciálem uplatnění ve zdravotnictví a jsou navrženy scénáře vývoje trhu bioinženýrství do roku 2030.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on use of artificial intelligence and bioengineering in healthcare. The aim of this work is to use Delphi analyze method to analyze the market of artificial intelligence in healthcare and predict key areas of developement and their forecast, to create scenarios of further market development and the impact of the use of these technologies for society. The theoretical part describes the possibilities of artificial intelligence, biotechnology trends as well as their interconnection. The thesis focuses on three bioengineering key areas: gene manipula-tion, neuromodulation and nanotechnology. It summarizes the historical development and current achievements in the research of these methods. The practical part is devoted to the market analysis and its growth prediction as well as the prediction of bioengineering use in me-dicine in year 2030, using Delphi method.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBiotechnologiecze
dc.subjectgenové manipulacecze
dc.subjectneuromodulacecze
dc.subjectnanotechnologiecze
dc.subjectumělá inteligencecze
dc.subjectprognózacze
dc.subjectBiotechnologyeng
dc.subjectgene manipulationeng
dc.subjectneuromodulationeng
dc.subjectnanotechnologyeng
dc.subjectartificial intelligenceeng
dc.subjectforecasteng
dc.titleUmělá inteligence ve zdravotnictvícze
dc.titleArtificial Intelligence in Healthcareeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSvoboda Petr
theses.degree.grantorinstitut ekonomických studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record