Show simple item record

Variance in nanoparticle emissions over WLTP brake wear testing proceduredc.contributor.advisorVojtíšek Michal
dc.contributor.authorPraneet Ayyagari
dc.date.accessioned2022-08-24T22:53:06Z
dc.date.available2022-08-24T22:53:06Z
dc.date.issued2022-08-24
dc.identifierKOS-1240815131905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/103361
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá hodnocením emisí částic ze čtyř vzorků tvořených kombinací dvou brzdových destiček a dvou brzdových kotoučů pro přední kolo typického automobilu s ohledem na různé podmínky brzdění. K testování brzd byl použit plnohodnotný setrvačníkový brzdový dynamometr a nově vyvinutý brzdový cyklus WLTP pro testování opotřebení brzdových částic. Koncentrace částic byly měřeny online pomocí měřičů částic EEPS a ELPI, které odebíraly vzorky z výstupního kanálu skříně dynamometru, a také pomocí CPC. Byla měřena a porovnávána produkce částic v průběhu 3 jízd brzdového cyklu WLTP, aby se řešila opakovatelnost experimentu. Výsledkem experimentu byla dobrá míra opakovatelnosti mezi vzorky a mezi po sobě jdoucími jízdami jízdního cyklu. Stejná konzistence byla pozorována také během procesu zahušťování u jednoho vzorku. Emise částic během brzdného cyklu WLTP představujícího skutečnou jízdu byly pro srovnání nižší než současný limit emisí PN ve výfukových plynech.cze
dc.description.abstractThis master thesis deals with the evaluation of particle emissions from four samples consisting of a combination of two brake pads and two brake discs for the front wheel of a typical automobile with regard to various braking conditions. A full-scale inertia brake dynamometer was used to test the brakes and the newly developed WLTP Brake cycle for brake wear particle testing. The particle concentrations were measured online with EEPS and ELPI particle sizers sampling from an outlet duct of the dynamometer enclosure as well as using a CPC. Particle production over the course of 3 runs of the WLTP Brake cycle was measured and compared in order to address the repeatability of the experiment. The experiment resulted in a good degree of repeatability between the samples and between consecutive runs of the drive cycle. The same consistency was also seen during the bedding-in process for one sample. The particle emissions during the WLTP brake cycle representing real driving were lower than the current exhaust PN emissions limit as a comparison.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectopotřebení brzdcze
dc.subjectkotoučové brzdycze
dc.subjectemise bez výfukových plynůcze
dc.subjectemise částiccze
dc.subjectčástice opotřebení brzdcze
dc.subjectbrzdový cyklus WLTPcze
dc.subjectbrake-weareng
dc.subjectdisc brakeseng
dc.subjectnon-exhaust emissionseng
dc.subjectparticle emissionseng
dc.subjectbrake wear particleseng
dc.subjectWLTP Brake Cycleeng
dc.titleVariabilita emisí nanočástic z otěrů automobilových třecích brzd během zkušebního cyklu WLTPcze
dc.titleVariance in nanoparticle emissions over WLTP brake wear testing procedureeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereePechout Martin
theses.degree.disciplineAdvanced Powertrainscze
theses.degree.grantorústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidelcze
theses.degree.programmeMaster of Automotive Engineeringcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record