Show simple item record

Experimental support for structural mechanics like subjectsdc.contributor.advisorNovák Jan
dc.contributor.authorMatěj Porubský
dc.date.accessioned2022-06-22T22:53:59Z
dc.date.available2022-06-22T22:53:59Z
dc.date.issued2022-06-22
dc.identifierKOS-980733130805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/102773
dc.description.abstractPráce vychází z omezení daných čistě teoreticky orientovanou výukou statických předmětů napříč obory stavební mechanika, pružnost a pevnost, ocelové a dřevěné konstrukce, betonové a zděné konstrukce. Z reakcí studentů při výuce je zjevné nedostatečné propojení souvislostí mezi výpočetním modelem, mechanickou odezvou konstrukce, experimentálním ověřením mechanické odezvy a její skutečnou realizací. Tento nedostatek často způsobuje pochybnosti studentů o smyslu teoretických nauk a ztrátu jejich zájmu o statické předměty obecně. Cílem této práce je příprava podkladů pro demonstraci dopadů základních vnějších vlivů na chování konstrukce, a to názornou formou pomocí fyzických interaktivních modelů. Řešení spočívá ve výrobě základních modelů a názorných ukázkách chování těchto konstrukcí při zatížení a porovnání experimentálních výsledků s výsledky z „ručních“ výpočtů a ze statického programu DLUBAL. Interaktivní testování je v této práci provedeno na zmenšených aditivně vyrobených modelech různých konstrukčních systémů s názornou ukázkou dopadů např. při tahovém/tlakovém, ohybovém namáháním vyvozeným přenosným testovacím rámem. V rámci práce byl vytvořen koncept stavebnicového systému pomocí něhož lze tvořit modely konstrukcí umožňující přímé silové i nesilové zatížení jehož dopad na chování konstrukce je zobrazeno pomocí metody digitální korelace obrazu (DIC).cze
dc.description.abstractThis work has been catalyzed on the basis of discussed limitations of rather theoretically oriented structural subjects’ curriculum (e.g. structural mechanics, elasticity and strength, steel and timber structures, concrete and masonry structures) across Civil Engineering programs. The lack of connection between the computational model, the mechanical response of the structure, the experimental verification of the mechanical response and its actual implementation is increasingly evident from the students' reactions during the lectures, where this lack of knowledge often causes students to doubt about the meaning of the theoretical subjects and loss of their interest in structural mechanics subjects in general. The aim of this thesis is thus to demonstrate students the effect of basic constraints on the behavior of a structure in an instrumental way using physical interactive models. In particular, the physical models of selected structures are manufactured, analyzed by hand, textbook, calculation approaches, plus by means of Finite Element Solver DLUBAL and explored by experimental investigation. The results obtained by individual approaches are compared and discussed. The interactive testing is carried out on scaled down, additively manufactured models of various structural systems under tensile/compressive, bending and torsional stresses induced by a portable testing frame. In the framework of this work, a modular system of a building kit for structural model assemblies allowing for direct displacement and stress controlled tests to be carried out has been developed. The observation of related measurements are supported by digital image correlation (DIC) method.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectstatické schémacze
dc.subjectredukce konstrukcecze
dc.subjectdigitální korelace obrazucze
dc.subjectDlubal softcze
dc.subjectmetoda konečných prvkůcze
dc.subjectaditivní výrobacze
dc.subject3D tiskcze
dc.subjectstatic diagrameng
dc.subjectdesign reductioneng
dc.subjectdigital image correlationeng
dc.subjectDlubal softeng
dc.subjectfinite element methodeng
dc.subjectadditive manufacturingeng
dc.subject3D printinheng
dc.titleExperimentální podpora pro výuku statických předmětůcze
dc.titleExperimental support for structural mechanics like subjectseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSovják Radoslav
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorexperimentální centrumcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record