Show simple item record

Marketing of the New Productdc.contributor.advisorŠtědroň Bohumír
dc.contributor.authorJosefina Šramhauserová
dc.date.accessioned2022-06-11T22:52:04Z
dc.date.available2022-06-11T22:52:04Z
dc.date.issued2022-06-11
dc.identifierKOS-1058585723805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101895
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá marketingovým plánem nového produktu. Jedná se o komunikační zařízení MEDICOMTER, které zefektivňuje a urychluje komunikaci mezi technicky znalou osobou a zdravotnickým personálem. V úvodu teoretické části je popis metod komunikace ve zdravotnictví, představení pojmu IoT, bezpečnosti, bezdrátové komunikace a seznámení s komunikačními protokoly. Další kapitola je věnována marketingovému plánu, jeho významu a struktuře. V praktické části je představen produkt MEDICOMTER a firma HARDWARIO. Součástí práce je PESTEL analýza, Porterova analýza pěti sil a SWOT analýza. Dále jsou definovány marketingové cíle, zacílení na segmenty, propagace zařízení a návrh rozpočtu propagace.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with a marketing plan for a new product. It is a MEDICOMTER communication device that streamlines and speeds up communication between a technically knowledgeable person and medical personnel. The theoretical part starts with a description of the methods of communication in the healthcare industry, introducing the concept of IoT, security, wireless communication and introduction to communication protocols. The next chapter is dedicated to the marketing plan, its importance and structure. In the practical part, the MEDICOMTER product and the HARDWARIO company are introduced. The thesis includes PESTEL analysis, Porter's five forces analysis and SWOT analysis. Furthermore, marketing objectives, segment targeting, promotion of the device and promotion budget proposal are defined.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectMarketingový pláncze
dc.subjectzdravotnictvícze
dc.subjectprodukt MEDICOMTERcze
dc.subjectsituační analýzacze
dc.subjectIoTcze
dc.subjectMarketing planeng
dc.subjecthealthcareeng
dc.subjectMEDICOMTER producteng
dc.subjectsituation analysiseng
dc.subjectIoTeng
dc.titleMarketing nového produktucze
dc.titleMarketing of the New Producteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePlzáková Lucie
theses.degree.grantorinstitut ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record