Show simple item record

Marketing of Non-Profit Organizations on Social Networksdc.contributor.advisorZmatlík Jiří
dc.contributor.authorKateřina Šebestová
dc.date.accessioned2022-06-11T22:52:05Z
dc.date.available2022-06-11T22:52:05Z
dc.date.issued2022-06-11
dc.identifierKOS-1065781860105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101877
dc.description.abstractPráce analyzuje možnosti využití sociálních sítí pro marketingovou komunikaci témat neziskových organizací, konkrétně pak v aplikovaném prostředí Asociace pro elektromobilitu České republiky. Cílem práce bylo prozkoumat možnosti a zacílení komunikace nosných témat dekarbonizaci individuální automobilové dopravy. Bakalářská práce je strukturovaná na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje charakteristiky marketingového a komunikačního mixu včetně jejich složek, marketingovou komunikaci neziskových organizací a komunikaci na sociálních sítích včetně představení těch nejznámějších sítí. V praktické části proběhlo dotazníkové šetření na vzorku 160 respondentů, kteří odpovídali na dotazy k používání sociálních sítí ve spojení s tématy elektromobility. V závěru práce jsou shrnuty výsledky, používané procesy a aplikace, které jsou a budou postupně převedeny do komunikační praxe.cze
dc.description.abstractThe thesis analyzes the possibilities of using social media for marketing communication on the topics of non-profit organizations, specifically in the environment of the Czech EV Association. The aim of the work was to examine the possibilities and targeting of communication on the main topics of decarbonization of individual automobile transportation. The bachelor thesis is devided into theoretical and practical part. The theoretical part contains the characteristics of the marketing and communication mix, including their components, marketing communication of non-profit organizations and communication on social networks, including the introduction of the most well-known networks. In the practical part, the research was conducted on a sample of 160 respondents who answered questions about the use of social networks in connection with the topics of electromobility. At the end of the work are summarized the results, used processes and applications, which are and will be gradually transferred to communication practice.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSociální sítěcze
dc.subjectinterní sociální sítěcze
dc.subjectmarketing na sociálních sítíchcze
dc.subjectonline marketingcze
dc.subjectmarketingová komunikacecze
dc.subjectbudování komunitycze
dc.subjectFacebookcze
dc.subjectInstagramcze
dc.subjectLinkedIncze
dc.subjectTwittercze
dc.subjectSocial networkseng
dc.subjectinternal social networkseng
dc.subjectmarketing on social networkseng
dc.subjectonline marketingeng
dc.subjectmarketing communicationeng
dc.subjectcommunity buildingeng
dc.subjectFacebookeng
dc.subjectInstagrameng
dc.subjectLinkedIneng
dc.subjectTwittereng
dc.titleMarketing neziskových organizací na sociálních sítíchcze
dc.titleMarketing of Non-Profit Organizations on Social Networkseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠtědroň Bohumír
theses.degree.grantorinstitut ekonomických studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record