Show simple item record

Detection of Traffic Cones from Lidar Point Cloudsdc.contributor.advisorČech Jan
dc.contributor.authorDaniel Štorc
dc.date.accessioned2022-06-02T22:52:01Z
dc.date.available2022-06-02T22:52:01Z
dc.date.issued2022-06-02
dc.identifierKOS-958759857305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/101005
dc.description.abstractBakalářksá práce se zaměřuje na návrh detektoru dopravních kuželek z LiDARových dat pro autnomní formuli, která se účastní soutěže Formula Student. V práci je rozebírán vliv pravidel soutěže na návrh detektoru. Dále je popsán princip LiDARu a jeho vlastnosti ovlivňující detektor. Následně je popsán postup nalezení správné konfigurace parametrů detektoru a vyhodnocení vlivu změn jednotlivých parametrů.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis focusses on the development of the traffic cone detector from the LiDAR pointcloud for the autonomous formula. In the thesis, the rules of competition that influence the detector are discussed. Next, the principle of the LiDAR is described together with the attributes that influence the design of the detector. The method to find the optimal configuration of the detector parameters is shown, and the impact of the change of individual parameters is discussed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectLiDARcze
dc.subjectDopravní kuželycze
dc.subjectDetektorcze
dc.subjectAutonomní~formulecze
dc.subjectFormula Studentcze
dc.subjectLiDAReng
dc.subjectTraffic coneseng
dc.subjectDetectoreng
dc.subjectAutonomous formulaeng
dc.subjectFormula~Studenteng
dc.titleDetekce dopravních kuželů z lidarových datcze
dc.titleDetection of Traffic Cones from Lidar Point Cloudseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePrůša Daniel
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record