Now showing items 1-1 of 1

  • Nový řídící elektronický obvod detektoru jednotlivých fotonů pro kosmické projekty 

   Author: Tomáš Novotný; Supervisor: Procházka Ivan; Opponent: Kodet Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá ověřením činnosti a úpravou nového návrhu elektronického řídícího obvodu polovodičového detektoru jednotlivých fotonů (single-photon avalanch diode, SPAD). SPAD mají široké využití jako ...