Now showing items 1-1 of 1

  • Numerické modelování průběhu svazku v otevřeném rezonátoru 

   Author: František Novák; Supervisor: Frank Milan; Opponent: Jelínek Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   V bakalářské práci je popsán autorem vytvořený program v grafickém programovacím prostředí LabVIEW pro modelování průběhu svazku v otevřeném rezonátoru a srovnán s komerčně dostupným programem reZonator. V teoretické části ...