Now showing items 1-1 of 1

  • Regenerativní zesilovač s aktivním prostředím Yb:KYW 

   Author: Matěj Žáček; Supervisor: Smrž Martin; Opponent: Švejkar Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-04)
   Diplomová práce se zabývá vývojem regenerativního zesilovace na bázi Yb:KYW. V teoretické části jsou shrnuty vlastnosti použitého krystalu a teorie laserového zesilovače. Dále jsou provedeny simulace regenerativního ...