Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace výpočtu zdrojových členů pro modelování generace vysokých harmonických v dlouhých prostředích 

   Author: Tadeáš Němec; Supervisor: Limpouch Jiří; Opponent: Mašín Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Tato práce rozebírá teorii a praktickou implementaci jednodimenzionálního multiškálového modelu šíření laserového pulzu plynným prostředím. Makroskopické šíření pulsu, vycházející z řešení Maxwellových rovnic v paraxiální ...