Now showing items 13980-13999 of 33144

   Subject
   K radiation. [1]
   k0 standardization, neutron activation analysis [1]
   K129 BPA,2015/2016,Family house [1]
   K129 BPA,2015/2016,Rodinný dům [1]
   Kabel, rozvodna, koridor, vedení, tepelná kapacita, tepelný odpor, ztráty, dovolený proud, přetížení, ustálený stav [1]
   Kabel, spojka, koncovka, analýza, poruchovost, zkouška kabelů [1]
   Kabel,spojky,koncovky,SAIFI,SAIDI,částečné výboje,analýza,poruchovost,chytré sítě [1]
   kabelový tunel,kolektor,vizuální prohlídky,průzkum,údržba,hodnocení stavu ostění [1]
   Kacov,Completion of the Square [1]
   Kacov,Completion of the Square,Brewery,Brewery house,FA CTU [1]
   Kadaň, urban development, base maps, imperial prints of the Stable cadastre, vectorization, CityEngine, derived state map, town planes [1]
   Kadaň, vývoj zástavby, mapové podklady, povinné císařské otisky stabilního katastru, vektorizace, CityEngine, státní mapa odvozená, plány města [1]
   Kafeteria systém, zaměstnanecké výhody, benefity, projekt, motivace, výkon, model odměňování [1]
   Kaizen, 5S, kamishibai, continuous improvement of production processes, innovation, lean manufacturing. [1]
   Kaizen, 5S, kamishibai, neustálé zlepšování výrobních procesů, inovace, štíhlá výroba [1]
   Kaizen, filozofie Kaizen, neustálé zlepšování, muda, zlepšovací návrh, metody [1]
   Kaizen, improvement proposals, administration, work motivation, remuneration [1]
   Kaizen, improvement, change, innovation, product, muda, methods [1]
   kaizen, innovation, kaizen event, engagement of employees, lean manufacturing [1]
   kaizen, inovace, kaizen událost, zapojení zaměstnanců, štíhlá výroba [1]