Now showing items 1-1 of 1

  • Generace laserového záření v atmosférickém okně v okolí vlnové délky 2035 nm 

   Author: Dominika Popelová; Supervisor: Šulc Jan; Opponent: Blažek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-06)
   Tato diplomová práce pojednává o generaci laserového záření v atmosférickém okně v okolí vlnové délky 2035 nm a je zaměřena především na thuliem-dopovaná aktivní prostředí a na využití objemové Braggovy mřížky pro selekci ...