Show simple item record

Design of a multifunctional house in Opava with a focus on daylighting and acousticsdc.contributor.advisorVychytil Jaroslav
dc.contributor.authorDavid Vašín
dc.date.accessioned2022-02-09T23:52:23Z
dc.date.available2022-02-09T23:52:23Z
dc.date.issued2022-02-09
dc.identifierKOS-1198096176005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99765
dc.description.abstractCílem této diplomové práce je návrh polyfunkčního domu a jeho posouzení z hlediska stavební fyziky. V části tepelná technika jsou posouzeny navržené obalové konstrukce z hlediska součinitele prostupu tepla, teplotního faktoru a kondenzace vodní páry. Dále jsou posouzeny dělící konstrukce z hlediska vážené stavební vzduchové a kročejové neprůzvučnosti. V části světelná technika jsou posouzeny vybrané místnosti z hlediska denního osvětlení a proslunění. Ve statické části je popsáno konstrukční řešení objektu. Výkresová dokumentace je provedena ve stupni pro stavební povolení.cze
dc.description.abstractThe aim of this master thesis is the design of a multifunctional house with the focus on building physics. In the part building thermal protection, designed constructions are evaluated in terms of heat transfer coefficient, critical surface temperatures and condensation of water vapor. In the next part, airborne and impact sound insulation of designed structures are evaluated. In the part daylight of buildings are evaluated chosen rooms in terms of daylight factor and sunlight. Project documentation is carried out at the level for the building permit.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPolyfunkční důmcze
dc.subjectstavební fyzikacze
dc.subjecttepelná technikacze
dc.subjectakustikacze
dc.subjectsvětelná technikacze
dc.subjectsoučinitel prostupu teplacze
dc.subjectteplotní faktorcze
dc.subjectkondenzace vodní párycze
dc.subjectvzduchová neprůzvučnostcze
dc.subjectkročejová neprůzvučnostcze
dc.subjectprosluněnícze
dc.subjectdenní osvětlenícze
dc.subjectMultifunctional houseeng
dc.subjectbuilding physicseng
dc.subjectthermal protectioneng
dc.subjectacoustics of buildingseng
dc.subjectdaylight of buildingseng
dc.subjectheat transfer coefficienteng
dc.subjectinternal surface temperatureeng
dc.subjectcondensation of water vaporeng
dc.subjectairborne and impact sound insulationeng
dc.subjectdaylightingeng
dc.titleProjekt polyfunkčního domu v Opavě se zaměřením na denní osvětlení a akustikucze
dc.titleDesign of a multifunctional house in Opava with a focus on daylighting and acousticseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKaňka Jan
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record