Show simple item record

Fire Detection in Wooden Historic Buildingsdc.contributor.advisorPechová Pavla
dc.contributor.authorMartin Kovář
dc.date.accessioned2022-02-09T23:51:42Z
dc.date.available2022-02-09T23:51:42Z
dc.date.issued2022-02-09
dc.identifierKOS-1198094823705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99743
dc.description.abstractDiplomová práce řeší problematiku detekce požárů v dřevěných historických budovách a její modelaci v softwaru FDS (Fire Dynamics Simulator). V úvodu je stručně shrnuto, proč je detekce v dřevěných historických budovách velmi důležitá. V teoretické části práce je popsána současná legislativa řešící tuto problematiku. Dále jsou v práci popsány hlásiče elektrické požární signalizace vhodné pro využití v památkách. V neposlední řadě jsou v práci shrnuty nejčastější příčiny požárů historických staveb a ukázky reálných staveb, kde k požáru z některého z jmenovaných důvodů došlo. Praktická část je zaměřena na modelaci požáru a jeho detekci v programu FDS, konkrétně v objektu historické zvonice v Železném Brodě, která v roce 2007 podlehla požáru. Porovnání časů detekce dvou různých systému elektrické požární signalizace má prokázat, který systém je vhodnější pro objekt.cze
dc.description.abstractThis masters thesis deals with fire detection in wooden historical structures and its modelling in software. The introduction briefly summarizes why is fire detection in these types of buildings crucial. The theoretical part describes status quo of the legislative requiements of this issue. This part also describes different detectors of electrical fire alarm system and it’s usage in historical buildings. Lastly, this part summarizes most frequent sources of fire in historical buildings and examples of real fires in them. The practical part is focused on the fire modelling and its detection in FDS software, concretely in the historical belfry in Železný Brod, which burned down in 2007. The comparison of times of detecion of two systems is supposed to determine, which of these systems is more suitable for this building.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecthistorické budovycze
dc.subjectdetekce požárucze
dc.subjectpříčiny požárucze
dc.subjectdřevěná konstrukcecze
dc.subjectelektrická požární signalizacecze
dc.subjecthlásiče požárucze
dc.subjectmodel požárucze
dc.subjectFire Fynamics Simulator (FDS)cze
dc.subjectzvonicecze
dc.subjectžhářstvícze
dc.subjecthistorical buildingseng
dc.subjectfire detectioneng
dc.subjectsources of fireeng
dc.subjectwooden structureeng
dc.subjecteletrical fire alarm systemeng
dc.subjectfire detectorseng
dc.subjectfire modeleng
dc.subjectFire Dynamics Simulator (FDS)eng
dc.subjectbelfryeng
dc.subjectarsoneng
dc.titleDetekce požáru v dřevěných historických objektechcze
dc.titleFire Detection in Wooden Historic Buildingseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeRýpar Jiří
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeIntegrální bezpečnost stavebcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record