Show simple item record

Lazy Compilation in Classical Planningdc.contributor.advisorSurynek Pavel
dc.contributor.authorZuzana Fílová
dc.date.accessioned2022-02-05T00:42:19Z
dc.date.available2022-02-05T00:42:19Z
dc.date.issued2022-02-04
dc.identifierKOS-1065782114505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99553
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je problematika líné kompilace v klasickém plánování. V teoretické části práce jsou nejprve shrnuty základní informace o klasickém plánování, definovány důležité pojmy klasické reprezentace plánovacích problémů a představeny základní algoritmy pro jejich řešení, zejména prohledávání plánovacího stavového prostoru a techniky využívající plánovací graf. Poslední sekce se věnuje převodu plánování na problém výrokové splnitelnosti (SAT). Na základě zjištění z teoretické části byla navržena metoda pro línou kompilaci plánovacích problémů do SAT, při které na rozdíl od klasické kompilace dochází k postupnému vytváření a úpravám formule výrokové logiky. V rámci praktické části práce byl implementován plánovač využívající dvě varianty kompilace -- navrženou metodu pro línou kompilaci a kompilaci klasickou. Plánovač byl testován na úlohách ze soutěže IPC (International Planning Competition). Experimenty se zaměřovaly na vyhodnocení úspěšnosti plánovače s línou kompilací a porovnání výsledků s plánovačem využívajícím klasický způsob kompilace. Celkem bylo využito 79 problémů různé obtížnosti ze čtyř domén, 63 z nich dokázal plánovač s línou kompilací vyřešit rychleji než plánovač s klasickou kompilací. Provedené experimenty poukázaly na výhody a možné nevýhody líné kompilace. Výsledky experimentů naznačují, že využití líné kompilace má potenciál ke zlepšení výkonu plánovače.cze
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is focused on a lazy compilation in classical planning. The theoretical part summarizes the basics of classical planning. Key concepts of the classical representation of planning problems are defined and basic planning algorithms are presented, in particular, the search in the planning state space and techniques using the planning graph. The compilation of the planning problem into the propositional satisfiability problem (SAT) is discussed at the end of this section. Based on the obtained knowledge, a new method for lazy compilation of planning problems into SAT has been proposed. Different from the classical compilation, in this method the propositional formula is gradually created and modified. As part of the practical part of the work, a planner was implemented using two compilation variants - the proposed method for lazy compilation and classical compilation. The planner was tested on planning problems from the International Planning Competition (IPC). The experiments focused on evaluating the success of the planner based on lazy compilation and comparing the results with the planner using the classical compilation method. A total of 79 problems of varying difficulty from four domains were used, of which the lazy planner was able to solve 63 faster than the classical planner. The performed experiments pointed out the advantages and possible disadvantages of lazy compilation. The results of the experiments indicate that the use of lazy compilation has the potential to improve the performance of the planner.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectautomatické plánovánícze
dc.subjectklasické plánovánícze
dc.subjectplánování jako SATcze
dc.subjectlíná kompilacecze
dc.subjectlíné kódovánícze
dc.subjectSATcze
dc.subjectvýroková splnitelnostcze
dc.subjectautomated planningeng
dc.subjectclassical planningeng
dc.subjectlazy compilationeng
dc.subjectSATeng
dc.subjectplanning as satisfiabilityeng
dc.subjectlazy encodingeng
dc.titleLíná kompilace v klasickém plánovánícze
dc.titleLazy Compilation in Classical Planningeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeVašata Daniel
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatika 2010cze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record