Show simple item record

Mobile application for management of addictionsdc.contributor.advisorNovák Daniel
dc.contributor.authorAlexander Grigorov
dc.date.accessioned2022-01-27T23:51:34Z
dc.date.available2022-01-27T23:51:34Z
dc.date.issued2022-01-27
dc.identifierKOS-958759654005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99192
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je navrhnout, implementovat a otestovat dvě aplikace pro léčbu závislostí. V této práci seznamuji čtenáře s problematikou kontrolovaného pití a nikotinové náhradní léčby. Procházím již existujícími řešeními a používanými technologií. Výstupem jsou dvě aplikace. První z nich je funkční aplikace otestovaná na pěti uživatelích, která umožňuje naplánovat konzumaci alkoholu a následně ji dodržovat. Druhá je prototyp, do kterého si uživatel může přidávat různé náhrady nikotinu a plánovat jejich použití.cze
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis is to design, implement and test two applications for addiction treatment. In this work I acquaint readers with the issue of controlled drinking and nicotine replacement therapy. I go through existing solutions and used technologies. The output is two applications. The first of these is a tested functional application that allows the user to plan for alcohol consumption and then follow it. The second is a prototype, to which the user can add various nicotine substitutes and plan their use.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectiOScze
dc.subjectReactNativecze
dc.subjectTypeScriptcze
dc.subjectExpocze
dc.subjectMobilní aplikacecze
dc.subjectKontrolované pitícze
dc.subjectNahradni Nikotincze
dc.subjectiOSeng
dc.subjectReactNativeeng
dc.subjectTypeScripteng
dc.subjectExpoeng
dc.subjectMobile applicationeng
dc.subjectControlled drinkingeng
dc.subjectNicotine Replacementeng
dc.titleMobilní aplikace pro léčbu závislostícze
dc.titleMobile application for management of addictionseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeGabrhelík Roman
theses.degree.disciplineSoftwarecze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record