Show simple item record

Production process visualizationdc.contributor.advisorMíkovec Zdeněk
dc.contributor.authorAnastasia Surikova
dc.date.accessioned2022-01-26T23:52:02Z
dc.date.available2022-01-26T23:52:02Z
dc.date.issued2022-01-26
dc.identifierKOS-1064879722105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99187
dc.description.abstractLidé, kteří pracují ve výrobním průmyslu, se musí denně potýkat s velkým množstvím stresu. Možnými příčinami tohoto stresu mohou být pozdní dodávky materiálu, nedodržení termínu zakázky nebo nevyhnutelný lidský faktor. Tato práce si klade za cíl navrhnout nástroj, který podpoří výrobní proces a eliminuje stres pracovníků v průmyslu díky metodikám User-Centered Design a vizualizaci výrobního procesu. Proces návrhu předpokládá existující optimalizační algoritmus pro plánování rozvrhu a zaměřuje se pouze na návrh výstupu algoritmu uživatelsky přívětivým způsobem. Práce popisuje kvalitativní výzkum se zástupci cílové uživatelské skupiny a vytvoření high-fidelity prototypu založeného na výsledcích výzkumu. Dále popisuje provedené testy použitelnosti prototypu s cílovou skupinou uživatelů a následnou implementaci s využitím simulovaného backendu.cze
dc.description.abstractPeople who work in the manufacturing industry have to deal with a large amount of stress daily. Late material delivery, violation of a product deadline, or inevitable human factor could be possible reasons behind this stress. This thesis aims to design a tool that supports the manufacturing process and eliminates workers' stress in the industry using user-centered design techniques and production process visualization. The design process considers an existing optimization algorithm for schedule creation and focuses only on designing the algorithm's output in a user-friendly way. This thesis describes qualitative research with the target field representatives and the creation of the high-fidelity prototype based on research findings. Then, the conducted usability tests of the prototype with the target user group and the subsequent implementation with mocked backend are described.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectHCIcze
dc.subjectUCDcze
dc.subjectvizualizacecze
dc.subjectindustry 4.0cze
dc.subjectvýrobní procescze
dc.subjecthybridní aplikacecze
dc.subjectIonic frameworkcze
dc.subjectHCIeng
dc.subjectUCDeng
dc.subjectvisualizationeng
dc.subjectindustry 4.0eng
dc.subjectproduction processeng
dc.subjecthybrid applicationeng
dc.subjectIonic frameworkeng
dc.titleVizualizace výrobního procesucze
dc.titleProduction process visualizationeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠebek Jiří
theses.degree.disciplineInterakce člověka s počítačemcze
theses.degree.grantorkatedra počítačové grafiky a interakcecze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record