Show simple item record

Estimation and Assurance of Pilot Resilience in Flight Operationsdc.contributor.advisorLališ Andrej
dc.contributor.authorJan Tůma
dc.date.accessioned2022-01-12T23:51:26Z
dc.date.available2022-01-12T23:51:26Z
dc.date.issued2022-01-12
dc.identifierKOS-1083894034505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99035
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh metodického způsobu pro odhad a zajištění odolnosti pilotů v leteckém provozu. Nejprve jsou analyzovány metody a modely, které umožňují odolnost odhadovat. Následuje popis vybraných postupů letových posádek, identifikace klíčových faktorů odolnosti pilotů a způsobu jejich zajištění v provozu. Na základě toho je vytvořen dotazník mapující odolnost. Výsledkem je výčet problematických oblastí spolu s návrhem na jejich zlepšení.cze
dc.description.abstractThe subject of this master thesis is a development of methodical concept for estimation and assurance of pilot resilience in flight operations. First, a brief analysis of current methods and models used at this area is provided. Then, a detailed description of operational procedures, key factors of pilot resilience and its assurance in real operation follows. Based on that, a resistance mapping questionnaire is created. The result is a list of problem areas along with a proposal for their improvement.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectInženýrství odolnosticze
dc.subjectVýkonnost v odolnosticze
dc.subjectOdolnostcze
dc.subjectSafety-IIcze
dc.subjectFunctional Resonance Analysis Methodcze
dc.subjectResilience Assessment Gridcze
dc.subjectletecký provozcze
dc.subjectletová posádkacze
dc.subjectResilience Engineeringeng
dc.subjectResilient Performanceeng
dc.subjectResilienceeng
dc.subjectSafety-IIeng
dc.subjectFunctional Resonance Analysis Methodeng
dc.subjectResilience Assessment Grideng
dc.subjectFlight Operationseng
dc.subjectFlight Creweng
dc.titleOdhad a zajištění odolnosti pilotů v leteckém provozucze
dc.titleEstimation and Assurance of Pilot Resilience in Flight Operationseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMatyáš Roman
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record