Show simple item record

Assessment of airport infrastructure throughput and caused aircraft delaysdc.contributor.advisorLíkař Petr
dc.contributor.authorPetr Had
dc.date.accessioned2022-01-09T23:51:21Z
dc.date.available2022-01-09T23:51:21Z
dc.date.issued2022-01-09
dc.identifierKOS-1090374073605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/99004
dc.description.abstractMotivací ke zpracování této diplomové práce je vytvoření základního stavebního prvku simulační platformy, kterou bude možné dále rozvíjet a využít ji pro další vědecké účely. Cílem této diplomové práce je vytvoření modelu provozu letadel na infrastruktuře severní části Letiště Václava Havla Praha a následně za jeho využití ohodnotit propustnost vytvořeného systému a způsobená zpoždění letadel. V první části práce byla provedena analýza současného stavu letištní infrastruktury, stejně tak jako způsobů tvorby simulačních modelů. S těmito vědomostmi byl metodou multiagentního modelování vytvořen model, který splňuje veškeré kladené požadavky. Po jeho dokončení byla provedena validace pro ověření správného fungování celého systému. Nakonec byl nástroj použit ke zhodnocení propustnosti zadané infrastruktury a zpoždění letadel pro dvě nezávislé datové sady. Výsledkem hodnocení propustnosti a vzniklých zpoždění jsou matice průměrných zpoždění letadel oproti standardnímu času mezi stanovenými body infrastruktury a jejich vliv na ostatní provoz v pojezdovém systému.cze
dc.description.abstractThe main motivation for this thesis is to create a basic element of a simulation platform which may be subsequently developed and applied in further research. The aim of the work is to create a model of aircraft operation in the infrastructure of the northern part of the Prague Airport and apply it for the evaluation of throughput in the generated system and of the aircraft delays. The first part of the thesis depicts the analysis of the current state of the Prague Airport infrastructure and the means of creating simulation models. With the aid of such knowledge, a model fulfilling all the requirements was created with the method of multiagent modeling. Upon finishing the simulation model, validation for confirming the correct operation of the system was carried out. Lastly, the implementation was used for the evaluation of throughput of the determined infrastructure and of aircraft delays for two independent data sets. The evaluation of throughput and delays results in a matrix of average delays of aircraft compared to a standard time between set points of infrastructure and their influence on the remaining operations in the carriage system.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpohybové plochycze
dc.subjectzpožděnícze
dc.subjectpropustnostcze
dc.subjectsimulacecze
dc.subjectsimulační modelcze
dc.subjectmovement areaeng
dc.subjectdelayeng
dc.subjectthroughputeng
dc.subjectsimulationeng
dc.subjectsimulation modeleng
dc.titleHodnocení propustnosti letištní infrastruktury a způsobených zpoždění letadelcze
dc.titleAssessment of airport infrastructure throughput and caused aircraft delayseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠpák Miroslav
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record