Show simple item record

Increasing Road Safety on Road I/55dc.contributor.advisorHonc Tomáš
dc.contributor.authorIveta Schelleová
dc.date.accessioned2022-01-08T23:51:33Z
dc.date.available2022-01-08T23:51:33Z
dc.date.issued2022-01-08
dc.identifierKOS-1090374031305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98996
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá možností zvýšení bezpečnosti na silnici I/55 v úseku od mimoúrovňové křižovatky silnice I/55, dálnice D2 a silnice II/425 po mimoúrovňovou křižovatku silnic I/55 a I/70 se zaměřením na křižovatky. V rámci práce je analyzována nehodovost jak na křižovatkách, tak v mezikřižovatkových úsecích. Následně je proveden směrový průzkum na vybraných křižovatkách k zjištění křižovatkových pohybů. Po zhodnocení průzkumu jsou navrženy projekční úpravy ke zvýšení bezpečnosti na křižovatkách. Dále je řešena nehodovost na mezikřižovatkových úsecích s možnými návrhy na zvýšení bezpečnosti.cze
dc.description.abstractThe subject of the diploma thesis is focused on the possibility of increasing safety on road I/55 between an intersection formed by the road I/55, highway D2 and road I/425 and an intersection formed by roads I/55 and I/70. The thesis analyses the road traffic accident rate at both intersections and sections between them. At selected intersections, a traffic analysis is conducted to determine the intersection traffic intensity. After the evaluation of the research, new solutions are proposed with the main aim to increase safety. Furthermore, the accident rate at sections between intersections are being addressed with possible proposals to increase safety as well.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectSilnice I/55cze
dc.subjectkřižovatkacze
dc.subjectmezikřižovtkový úsekcze
dc.subjectnehodovostcze
dc.subjectbezpečnostcze
dc.subjectprůzumcze
dc.subjectRoad I/55eng
dc.subjectintersectioneng
dc.subjectsection between intersectioneng
dc.subjectroad traffic accident rateeng
dc.subjectsafetyeng
dc.subjecttraffic analysiseng
dc.titleZvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnici I/55cze
dc.titleIncreasing Road Safety on Road I/55eng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeBolehovská Zdeňka
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record