Show simple item record

Věž - Skála Bypassdc.contributor.advisorHonc Tomáš
dc.contributor.authorTomáš Váňa
dc.date.accessioned2022-01-08T23:51:33Z
dc.date.available2022-01-08T23:51:33Z
dc.date.issued2022-01-08
dc.identifierKOS-981030032705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98994
dc.description.abstractPředmět bakalářské práce “Obchvat obcí Věž – Skála” sestává z několika částí – z analýzy současné situace na průtahu obou po sobě následujících sídel, z analýzy současné projektové připravenosti obchvatu obcí Věž a Skála v souladu se Zásady územního rozvoje a s územními plány obou obcí, ze zpracování vlastního návrhu studie vedení obchvatu, z provedení odhadu finanční náročnosti projektu dle cenových normativů SFDI a z následného porovnání vlastní varianty obchvatu s nyní zpracovávanou “jižní” variantou obchvatu v projektu od ŘSD.cze
dc.description.abstractThe aim of the bachelor thesis “Věž – Skála Bypass” consists of several parts – an analysis of the current situation in the stretch of the both successive settlements, an analysis the current project readiness of the Věž – Skála bypass in accordance with the Principles of spatial development and plan of territory of both municipalities, an elaboration of the own project of the bypass conduction, an estimate of the financial expenses of the project according to SFDI price standards and then comparison of the own bypass opposite the currently processed “southern” variant of the bypass in the project by ŘSD.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsilnice I/34cze
dc.subjectobchvatcze
dc.subjectpřeložkacze
dc.subjectkomunikacecze
dc.subjectroad I/34eng
dc.subjectbypasseng
dc.subjectrelocationeng
dc.subjectcommunicationeng
dc.titleObchvat obcí Věž - Skálacze
dc.titleVěž - Skála Bypasseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeLukeš Martin
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record