Show simple item record

Analysis of Distribution Method of Personal Protective Equipment in the Czech Republic During the Covid-19 Pandemicdc.contributor.advisorJanů Markéta
dc.contributor.authorJiří Hansík
dc.date.accessioned2021-10-13T10:55:28Z
dc.date.available2021-10-13T10:55:28Z
dc.date.issued2021-06-15
dc.identifierKOS-1063972289405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/98044
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje problematice nákupů a distribuce osobních ochranných prostředků v počátečním období pandemické situace onemocnění COVID-19 na začátku roku 2020 a aplikaci pandemického plánu České republiky. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části byl popsán virus způsobující onemocnění COVID-19 a způsoby ochrany proti šíření viru. Dále byly popsány osobní ochranné prostředky a jednotlivé fáze v pandemickém plánu ČR. V praktické části byly analyzovány provedené nákupy a distribuce osobních ochranných prostředků do České republiky a jednotlivých zdravotnických zařízení. Dílčím výsledkem bylo zhodnocení provedených kroků a přijatých protiepidemických opatření. Na závěr bylo stanoveno metodické doporučení, které má usnadnit aktualizaci stávajících postupů a dokumentů pro případné využití při pandemii v budoucnosti.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with issues of purchasing and distribution of personal protective equipment in the initial phase of pandemic situation caused by COVID-19 disease at the beginning of 2020 and deals with the application of the pandemic plan of the Czech Republic. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In theoretical part virus causing COVID-19 disease was described and methods of protection against the spread of the virus were characterized. Furthermore, personal protective equipment and individual phases of pandemic plan were described. In the practical part, purchases and distribution methods of personal protective equipment to the Czech Republic and individual medical facilities were analyzed. The partial goal of thesis was to analyze taken steps and analyze applied anti-pandemic measures. At the conclusion of the diploma thesis, methodological recommendation was set to facilitate updating of existing procedures and document for possible usage in the future pandemic situation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPandemiecze
dc.subjectCOVID-19cze
dc.subjectosobní ochranné prostředkycze
dc.subjectdistribucecze
dc.subjectpandemický pláncze
dc.subjectPandemiceng
dc.subjectCOVID-19eng
dc.subjectpersonal protective equipmenteng
dc.subjectdistributioneng
dc.subjectpandemic planeng
dc.titleAnalýza způsobu distribuce osobních ochranných pomůcek v ČR během pandemie Covid-19cze
dc.titleAnalysis of Distribution Method of Personal Protective Equipment in the Czech Republic During the Covid-19 Pandemiceng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeMiklós Daniel
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeCivilní nouzové plánovánícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record