Show simple item record

Current State Evaluation and Impovement Solutions for CDM at Prague Airport



dc.contributor.advisorŠpák Miroslav
dc.contributor.authorMiroslav Bejček
dc.date.accessioned2021-09-12T23:43:08Z
dc.date.available2021-09-12T23:43:08Z
dc.date.issued2021-09-12
dc.identifierKOS-986690930805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97565
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá postupy CDM na letišti Václava Havla. Cílem práce bylo tyto postupy zhodnotit a nalézt způsoby na jejich zlepšení. V teoretické části práce byla vytvořena rešerše, která popisuje současný stav postupů CDM obecně, ale i na pražském letišti. Na základě poznatků z předchozí části a objevených nedostatků, byl v praktické části vytvořen automat TOBT, který predikuje ukončení pozemního odbavení. Automat byl odzkoušen na reálných letech z pražského letiště z roku 2019. Výsledky ukázaly, že by automat mohl být užitečným při zlepšení postupů CDM.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with CDM procedures at Václav Havel Airport. The aim of the work was to evaluate these procedures and find ways to improve them. Theoretical part of the thesis describes the current state of CDM procedures in general, but also at Prague Airport. A system that automatically generates TOBT at specified milestones was created based on the previous part and the detected defects. This machine was tested on real flights at Prague Airport. The results showed that the machine could be useful in improving CDM procedures.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectCDMcze
dc.subjectTOBTcze
dc.subjectpozemní odbavení letadelcze
dc.subjectmilníkový přístupcze
dc.subjectCDMeng
dc.subjectTOBTeng
dc.subjectaircraft ground handling operationseng
dc.subjectmilestone approacheng
dc.titleZhodnocení CDM na letišti Václava Havla a návrh na jeho zlepšenícze
dc.titleCurrent State Evaluation and Impovement Solutions for CDM at Prague Airporteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeLíkař Petr
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item





This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record