Show simple item record

Psychophysiological Condition of Student Air Traffic Controllers during Trainingdc.contributor.advisorSocha Vladimír
dc.contributor.authorMichal Freigang
dc.date.accessioned2021-09-12T23:43:08Z
dc.date.available2021-09-12T23:43:08Z
dc.date.issued2021-09-12
dc.identifierKOS-986690933605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97564
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je posouzení vlivu zvýšeného EKG na chybovost subjektu. Toho je docíleno postupnou zvyšující se zátěží během cvičení na radarovém simulátoru. V první části této práce jsou do detailu popsány teoretické poznatky, které jsou později využity pro zpracování dat z experimentu.cze
dc.description.abstractThe aim of this Diploma thesis is to assess the impact of increased values of ECG on the outcome of failures and mistakes made by the subject. It is achieved by continuous increasing difficulty of the exercises on the radar simulator. The first part of this thesis focuses on theoretical knowledge, which is later used for the results analysis of the experiment.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPsychofyziologickécze
dc.subjecttestovánícze
dc.subjectstrescze
dc.subjectchybovostcze
dc.subjectpsychická zátěžcze
dc.subjectvýkonnostcze
dc.subjectřídící letového provozucze
dc.subjectPsychophysiologicaleng
dc.subjectTestingeng
dc.subjectStresseng
dc.subjectError rateeng
dc.subjectPsychical loadeng
dc.subjectPerformanceeng
dc.subjectAir Traffic Controllereng
dc.titlePsychofyziologický stav žáků během výcviku na pozici řídící letového provozucze
dc.titlePsychophysiological Condition of Student Air Traffic Controllers during Trainingeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠtrobl Jan
theses.degree.disciplineProvoz a řízení letecké dopravycze
theses.degree.grantorústav letecké dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record