Show simple item record

Textbook for Practical Teachingdc.contributor.advisorVaněček David
dc.contributor.authorVeronika Šteflová
dc.date.accessioned2021-09-12T23:43:06Z
dc.date.available2021-09-12T23:43:06Z
dc.date.issued2021-09-12
dc.identifierKOS-878880293605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97533
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá stanovením podmínek pro tvorbu učebního textu, konkrétně metodických listů určených pro odborné pracovníky Státního oblastního archivu v Praze. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část je zaměřena na archivní instituce a preventivní péči o kulturní dědictví z hlediska jejich vzniku, historie a současného stavu. Zabývá se zjišťováním potřeby a přínosu metodických listů, požadavky na jejich podobu a tvorbu na základě provedené analýzy současného stavu praxe v oblasti preventivní péče o archiválie v Státním oblastním archivu v Praze. Předmětem práce je rovněž srovnání běžné archivní praxe v této oblasti s podmínkami stanovenými zákonem o archivnictví. Praktická část bakalářské práce se věnuje samotné tvorbě ukázkových metodických listů, jejich použitelnosti a návrhem ověření před začleněním do archivní praxe.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the setting of conditions for the textbook crea-tion, specially with the methodological sheets intended for professionals of the State Regional Archives in Prague. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on archival institutions and preventive care of cultural heritage from the point of view of the origin, history and present state. The thesis examines the determination of the need and benefits of methododological sheets. There are analyzed requirements for the form and creation based on an analysis of the current state of preventive care of archival documents in the State Regional Archives in Prague. The subject of the thesis is also common archival practice in this area in comparison with the conditions set by the archival law. The practical part deals with the creation of the methodical sheets, their ap-plicability and verification before incorporating into archival practice.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectArchivcze
dc.subjectarchiváliecze
dc.subjectarchivní zákoncze
dc.subjectpreventivní péčecze
dc.subjectpreventivní konzervacecze
dc.subjectochrana archiváliícze
dc.subjectpodmínky uloženícze
dc.subjectdlouhodobé uloženícze
dc.subjectmetodické listycze
dc.subjectArchiveeng
dc.subjectarchival documenteng
dc.subjectarchival laweng
dc.subjectpreventive careeng
dc.subjectpreservationeng
dc.subjectarchiv-al protectioneng
dc.subjectstorage conditionseng
dc.subjectlong term storageeng
dc.subjectmethodical sheetseng
dc.titleUčební text pro praktické vyučovánícze
dc.titleTextbook for Practical Teachingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereePaulusová Hana
theses.degree.disciplineUčitelství praktického vyučování a odborného výcvikucze
theses.degree.grantorinstitut pedagogických a psychologických studiícze
theses.degree.programmeSpecializace v pedagogicecze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record