Show simple item record

Impacts of the COVID-19 Pandemic on the World Economydc.contributor.advisorŠtědroň Bohumír
dc.contributor.authorViet Anh Nguyen
dc.date.accessioned2021-09-09T22:52:29Z
dc.date.available2021-09-09T22:52:29Z
dc.date.issued2021-09-09
dc.identifierKOS-1066099503505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97461
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá hodnocením dopadu celosvětové pandemie COVID-19 na vyspělé země G7 a Českou republiku a na státy v uskupení BRICS. Důraz je kladen především na hodno-cení vývoje od prvotních restriktivních opatření vlád až po stimulativní reakce tvůrců hospodářské politiky. Na základě metod analýzy a komparace jsou pak vyhodnoceny dopady na vybraná odvětví a skupinu největších globálních, převážně technologických společností. Na základě zjištěných poznatků a za pomoci teoretického pozadí je v závěru práce vedena diskuse o budoucím vývoji postcovidové společnosti se zaměřením na globalizaci, digitalizaci a hospodářsko-politickou situaci.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the assessment of the impact of the global pandemic COVID-19 on the developed G7 countries and the Czech Republic and on the BRICS countries. The focus is mainly on the evaluation of developments from the initial restrictive measures of governments to the stimulative responses of economic policy makers. Based on the methods of analysis and comparison, the impacts on selected sectors and a group of the largest global, mainly technology companies are then evaluated. Based on the findings and with the help of the theoretical background, the thesis concludes with a discussion of the future development of the post-Covid society, focusing on globalization, digitalization, and the economic policy situation.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectCOVID-19cze
dc.subjectpandemiecze
dc.subjectkoronaviruscze
dc.subjectočkovánícze
dc.subjectsvětová ekonomikacze
dc.subjectG7cze
dc.subjectBRICScze
dc.subjecthospodářská politi-kacze
dc.subjectglobalizacecze
dc.subjectprognózacze
dc.subjectCOVID-19eng
dc.subjectpandemiceng
dc.subjectcoronaviruseng
dc.subjectvaccinationeng
dc.subjectglobal economyeng
dc.subjectG7eng
dc.subjectBRICSeng
dc.subjecteconomic policyeng
dc.subjectglobalizationeng
dc.subjectforecasteng
dc.titleDopady pandemie COVID-19 na světovou ekonomikucze
dc.titleImpacts of the COVID-19 Pandemic on the World Economyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeProcházka Jan
theses.degree.grantorinstitut ekonomických studiícze
theses.degree.programmeProjektové řízení inovacícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record