Show simple item record

Basic public transport axes in Příbramdc.contributor.advisorPospíšil Jiří
dc.contributor.authorIveta Marášková
dc.date.accessioned2021-09-08T22:51:37Z
dc.date.available2021-09-08T22:51:37Z
dc.date.issued2021-09-08
dc.identifierKOS-980732065205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97411
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce „Základní přepravní osy v MHD Příbram“ je analýza současného stavu městské hromadné dopravy v Příbrami, včetně provedení dotazníkového šetření a návrhu základních přepravních os. Požadavky potenciálních cestujících MHD ve středně velkém městě České republiky vyplynuly z dopravního průzkumu a místních znalostí. V práci je popsáno dopravní chování obyvatel města Příbrami a jsou navrženy hlavní přepravní osy jako základ pro budoucí optimalizaci systému MHD.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis „Basic public transport axes in Příbram“ is an analysis of the actual state of public transport in Příbram, including conducting a survey and design of the basic public transport axes. Requirements of potential urban public transport passengers in the medium-sized city in the Czech Republic emerged from the transport survey and local knowledge. The thesis describes the transport behaviour of inhabitants of the city Příbram and proposes basic public transport axes as the basis for a future modification of the urban public transport system.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectPříbramcze
dc.subjectměstská hromadná dopravacze
dc.subjectdotazníkové šetřenícze
dc.subjectdopravní chování obyvatelcze
dc.subjectpřepravní osycze
dc.subjectPříbrameng
dc.subjecturban public transporteng
dc.subjectquestionnaireeng
dc.subjecttransport behaviour of inhabitantseng
dc.subjecttransport axeseng
dc.titleZákladní přepravní osy v MHD Příbramcze
dc.titleBasic public transport axes in Příbrameng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeSobota Matěj
theses.degree.disciplineLogistika a řízení dopravních procesůcze
theses.degree.grantorústav logistiky a managementu dopravycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojích 3cze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record