Show simple item record

Teach-in algorithm for PLCdc.contributor.advisorJura Jakub
dc.contributor.authorStanislav Linhart
dc.date.accessioned2021-09-01T22:52:15Z
dc.date.available2021-09-01T22:52:15Z
dc.date.issued2021-09-01
dc.identifierKOS-1087892591905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97095
dc.description.abstractPráce se zabývá integrací teach-in algoritmu pomocí objektově orientovaného programování v jazyce structured text (IEC 61131-3). Pro řízení používá programovatelný logický kontrolér UniPI Axon, který poskytuje otevřenou strukturu softwaru PLC. V teoretické části práce jsou popsány různé způsoby sekvenčního řízení, dále jsou zde zmíněny možnosti objektově orientovaného programování v jazycích IEC 61131-3, zejména však jazyku ST. Práce se také zabývá otevřenou strukturou v programovatelných logických automatech a možnostmi, které nám takový automat poskytuje.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with the integration of the teach-in algorithm using object-oriented programming in the structured text language (IEC 61131-3). For control, it uses a programmable logic controller UniPI Axon, which provides an open structure of PLC software.The theoretical part of the thesis describes various methods of sequential control, there are also mentioned the possibilities of object-oriented programming in languages IEC 61131-3, but especially the language ST. The work also deals with the open structure in programmable logic controllers and the possibilities that such a controller provides us.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectteach-incze
dc.subjectučenícze
dc.subjectpneumatický manipulátorcze
dc.subjectOOPcze
dc.subjectSTcze
dc.subjectotevřený softwarecze
dc.subjectPLCcze
dc.subjectIEC 61131-3cze
dc.subjectteach-ineng
dc.subjectpneumatic manipulatoreng
dc.subjectOOPeng
dc.subjectSTeng
dc.subjectopen sourceeng
dc.subjectopen structureeng
dc.subjectPLCeng
dc.subjectIEC 61131-3eng
dc.titleTeach-in algoritmus pro PLCcze
dc.titleTeach-in algorithm for PLCeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeNovák Martin
theses.degree.disciplineAutomatizace a průmyslová informatikacze
theses.degree.grantorústav přístrojové a řídící technikycze
theses.degree.programmeAutomatizační a přístrojová technikacze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record