Show simple item record

Climatic chamber design and controldc.contributor.advisorNovák Martin
dc.contributor.authorDavid Buňata
dc.date.accessioned2021-09-01T22:51:36Z
dc.date.available2021-09-01T22:51:36Z
dc.date.issued2021-09-01
dc.identifierKOS-986992759005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97085
dc.description.abstractCílem bakalářské práce je návrh, konstrukce a řízení klimatické komory pro testování elektronických součástek. Za tímto účelem byla zhotovena rešerše klimatických komor a byla zhotovena klimatická komora společně s řídícím algoritmem. Byly také vypočteny termodynamické děje ve zhotovené klimatické komoře. Klimatická komora byla experimentálním měřením testována. Teoretická část bakalářská práce se věnuje komponentám a procesům klimatických komor. Zjišťuje jaké specifické komponenty budou zapotřebí pro zadanou klimatickou komoru. Praktická část bakalářské práce se věnuje návrhu, konstrukci, řídícímu programu a experimentu. Pro řízení teploty je použit PID regulátor a relativní vlhkost se řídí dvoupolohově.cze
dc.description.abstractThe purpose of this Bachelor thesis is to design, construct and control a climatic chamber for testing of electronic parts. For this purpose a recherche of climatic chambers was made, climatic chamber was designed and constructed, a control algorithm was created. Also, the thermodynamics of climatic chamber were calculated. The climatic chamber was tested experimentally measured. Theoretical part of bachelor’s thesis is focused on components and processes of climatic chambers. Needed components for our specific case are given. Practical part of bachelor’s thesis is focused on on climatic chamber design, construction. Its algorithm is programmed and the climatic chamber is experimentally tested. PID regulator is used for temperature control. A simple on/off algorithm is used for humidity control.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectklimatická komoracze
dc.subjectregulace teplotycze
dc.subjectregulace vlhkosticze
dc.subjecttermodynamika klimatických komorcze
dc.subjectnávrh elektronikycze
dc.subjectPIDcze
dc.subjectclimatic chambereng
dc.subjectenvironmental chambereng
dc.subjecttemperature controleng
dc.subjecthumidity controleng
dc.subjectclimatic chamber thermodynamicseng
dc.subjectelectronics designeng
dc.subjectPIDeng
dc.titleKonstrukce a řízení klimatické komorycze
dc.titleClimatic chamber design and controleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeNovák Zdeněk
theses.degree.disciplineInformační a automatizační technikacze
theses.degree.grantorústav přístrojové a řídící technikycze
theses.degree.programmeStrojírenstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record