Show simple item record

USAC 2021 with Spatial Coherence Modelling Robust to Degenerate Datadc.contributor.advisorMatas Jiří
dc.contributor.authorMaksym Ivashechkin
dc.date.accessioned2021-09-01T22:51:49Z
dc.date.available2021-09-01T22:51:49Z
dc.date.issued2021-09-01
dc.identifierKOS-1064879676405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97074
dc.description.abstractRandom Sample Consensus je jedním z nejpopulárnějších a nejvíce používaných metod na robustní odhad v počítačovém vidění. Tato práce představuje VSAC (USAC 2021), který je zlepšený robustní odhadce podobný k RANSACu. Tato metoda přináší koncept nezávislých inlierů pro použití statistického přístupu na rozlišení náhodných modelů. Tento přístup se pomáhá vyhnout degenerované fundamentální matice, pokud počet bodů mimo rovinu je malý. Navíc, metoda detekuje dvojici obrázků, které nemají společné zorné pole, se skoro nulovou falešně pozitivnou mírou, a nulovým počtem falešných negativit na srovnávacích datových sadech. VSAC používá Gaussovou eliminační metodu na rychlý odhad modelů z minimálního vzorku. Další zrychlení je získáno pomocí změny podmínek na pouštění lokální optimalizace, aby se zmenšil počet její nadměrných běhů. Přesné parametry modelu jsou odhadované účinně implementovanou iterativní metodou na nejmenší čtverce. Ve VSACu podstatné zrychlení je dosahnuto s použitím adaptivního sekvenčního testu hypotéz. Experimenty na veřejně dostupných datových sadech ukazují, že VSAC je podstatně rychlejší než všechny jeho předchůdce a stejně přesný jako MAGSAC++, nyní nejpreciznější odhadce geometrických struktur ze dvou pohledů. Na opakovaných bězích na EVD, HPatches, PhotoTourism, StrechaMVS a Kusvod2 datových sadech, VSAC vždycky uspěl.cze
dc.description.abstractRandom Sample Consensus is one of the most popular and widely used method for robust estimation in computer vision. This work presents VSAC (USAC of 2021) that is a RANSAC-like robust estimator with a number of novelties and improvements. It introduces the concept of independent inliers to apply a statistical approach for distinguishing random models. This helps to avoid acceptance of a degenerate fundamental matrix if a number of points out of the dominant plane is negligible. Moreover, the method detects an image pair with no common field of view with close to zero false positive rate, and with zero false negatives on benchmark datasets. The VSAC exploits Gaussian elimination for a fast model estimation from a minimal number of points. A further speed-up is gained by modifying criteria for the local optimization to minimize excessive number of runs. An accurate final model parameter is found by efficiently implemented iterative least-squares. In VSAC, a substantial speed-up is achieved by adaptive sequential hypothesis verification.\\ Experiments on real-world publicly available datasets show that VSAC is significantly faster than all its predecessors and yet as precise as MAGSAC++, the currently most accurate state-of-the-art estimator of two-view geometry. In the repeated runs on EVD, HPatches, PhotoTourism, StrechaMVS, and Kusvod2 datasets, it never failed.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRANSACcze
dc.subjectHomografiecze
dc.subjectEpipolarní geometriecze
dc.subjectRobustní odhadcze
dc.subjectlokalní optimalizacecze
dc.subjectRANSACeng
dc.subjectHomographyeng
dc.subjectEpipolar geometryeng
dc.subjectRobust estimationeng
dc.subjectlocal optimizationeng
dc.titleUSAC 2021 s modelem prostorové koherence robustní vůči degenerovaným datůmcze
dc.titleUSAC 2021 with Spatial Coherence Modelling Robust to Degenerate Dataeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeŠára Radim
theses.degree.disciplinePočítačové vidění a digitální obrazcze
theses.degree.grantorkatedra kybernetikycze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record