Show simple item record

Web application for visual prediction gamesdc.contributor.advisorFranc Vojtěch
dc.contributor.authorŠimon Pavlín
dc.date.accessioned2021-08-31T22:51:35Z
dc.date.available2021-08-31T22:51:35Z
dc.date.issued2021-08-31
dc.identifierKOS-1064879482505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/97046
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnujeme schopnosti člověka odhadnout nejistotu predikce. Pro studování tohoto problém jsme se rozhodli reprezentovat nejistotu predikce jako možnost odmítnout odpovědět ve zdánlivě těžkých případech. Ve studii jsme uvažovali problém odhadu věku člověka na základě poskytnuté fotografie obličeje. Navrhli jsme hry pro odhadování věku, které obsahují pravidla snadno pochopitelná pro člověka a jsou zároveň vhodná pro naši studii. V rámci diplomové práce jsme vytvořili webovou stránku pro hraní predikčních her. Tato aplikace byla následně použita k nasbírání lidských dat pro naši studii na dvou veřejných datasetech MORPH a AgeDB. Nasbíraná data jsme použili pro analýzu rozhodování člověka. Zároveň jsme také porovnali člověka s konvoluční neuronovou sítí. Hlavním poznatkem naší práce je, že lidé, na rozdíl od neuronové sítě, nedokáží vhodně použít možnost odmítnutí odpovědět.cze
dc.description.abstractThis thesis studies a human ability to assess the uncertainty of his/her own predictions. To evaluate this ability objectively, we analyze the human performance in the problem of prediction with the reject option, because the optimal reject option strategy requires the knowledge of the prediction uncertainty. As the test scenario, we considered the problem of predicting the human age from face images. We formulated Age Prediction Games which are special instances of the prediction problems we wanted to study, and which have simple rules understandable to everyone. We implemented a web application where the Age Prediction Games can be played online in an ordinary Internet browser. We used the application to collect responses in the Age Prediction Games on face images from two established age prediction benchmarks, the MORPH and the AgeDB database. We used the collected data to analyze the human performance in age prediction and age prediction with the reject option. We also compare the human performance with the convolution neural network trained on examples. The main finding is that humans are unable to exploit the reject option to improve performance in the game in contrast to simple CNN predictors.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectodhad věkucze
dc.subjectnejistota odhaducze
dc.subjectčlověk versus strojcze
dc.subjectage predictioneng
dc.subjectprediction uncertaintyeng
dc.subjecthuman versus machine performanceeng
dc.titleWebová aplikace pro hraní obrazových predikčních hercze
dc.titleWeb application for visual prediction gameseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeUrban Martin
theses.degree.disciplineKybernetika a robotikacze
theses.degree.grantorkatedra řídicí technikycze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record