Show simple item record

Recovery system for payload of a stratospheric platformdc.contributor.advisorKousal Jaroslav
dc.contributor.authorLadislav Vamberský
dc.date.accessioned2021-08-28T22:52:29Z
dc.date.available2021-08-28T22:52:29Z
dc.date.issued2021-08-28
dc.identifierKOS-1087892475605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96973
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na návrh řiditelného návratového systému pro užitečný náklad stratosférické platformy. V práci je popsáno prostředí atmosféry, ve kterém se vynášejí zařízení, užitečný náklad a také návratový systém pohybují. Práce se dále věnuje vynášecím zařízením těchto stratosférických platforem spolu s užitečným nákladem. Následuje popis používaných či potenciálně použitelných návratových systémů. Návratové systémy jsou pak rozděleny do dvou skupin nazvaných sestup a dopad. Toto rozdělení je provedeno podle vhodnosti jednotlivých systémů. Nakonec v práci nalezneme výběr vhodného návratového systému spolu s jeho konstrukčním návrhem uskutečněném ve vhodném programu.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on a design of a controllable return system for a payload of a stratospheric platform. The thesis describes the environment of the atmosphere in which the delivery device, the payload and the return system move. Furthermore, the work describes the delivery device of these stratospheric platforms together with the payload. A description of the commonly used and potentially applicable return systems follows. The return systems are then categorized into two groups, descent and impact. This division is made according to the suitability of the individual systems. Finally, in the thesis we find the selection of a suitable return system together with its design carried out in a suitable program.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectNávratový systémcze
dc.subjectaerodynamika padákucze
dc.subjectatmosféracze
dc.subjectRecovery systemeng
dc.subjectparachute aerodynamicseng
dc.subjectatmosphereeng
dc.titleNávratový systém pro užitečný náklad stratosférické platformycze
dc.titleRecovery system for payload of a stratospheric platformeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeSnížek Jan
theses.degree.disciplineLetadlová a kosmická technikacze
theses.degree.grantorústav letadlové technikycze
theses.degree.programmeLetectví a kosmonautikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record