Show simple item record

Search for selected 'Business intelligence' tools for use in product assemblydc.contributor.advisorLhota Jan
dc.contributor.authorJiří Pakosta
dc.date.accessioned2021-08-28T22:51:45Z
dc.date.available2021-08-28T22:51:45Z
dc.date.issued2021-08-28
dc.identifierKOS-981625837505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96962
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na porovnání vybraných business intelligence nástrojů v oblasti montáže produktů. Byli zvoleny nástroje Power BI a Google data studio. Nástroje jsou porovnávány v důležitých bodech jako cena nástrojů, sběr dat, editace dat, tvorba modelu, tvorba základních výpočtů pro dashboard a tvorba dashboardů za pomocí vizualizací. Následně jsou diskutovány přínosy nástrojů v oblasti montáže produktů. Závěr obsahuje finální ohodnocení nástrojů.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuces on the comparison of selected business intelligence tools for use in product assembly. Power BI and Google data studio tools were chosen. The tools are compared in important points such as the price of tools, data collection, data editing, model creation, creation of basic calculations for dashboard and creation of dashboard using visuallizations. Subsequently, the benefits of tools in use in product assembly are discussed. The conclusion contains the final evaluation of tools.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBusiness intelligencecze
dc.subjectDolování datcze
dc.subjectDatový skladcze
dc.subjectDatové tržištěcze
dc.subjectOLAPcze
dc.subjectReportingcze
dc.subjectPerformance dashboardcze
dc.subjectDashboardcze
dc.subjectMontážcze
dc.subjectPower BIcze
dc.subjectGoogle data studiocze
dc.subjectBusiness intelligenceeng
dc.subjectData miningeng
dc.subjectData warehouseeng
dc.subjectData marketplaceeng
dc.subjectOLAPeng
dc.subjectReportingeng
dc.subjectPerformance dashboardeng
dc.subjectDashboardeng
dc.subjectAssemblyeng
dc.subjectPower BIeng
dc.subjectGoogle data studioeng
dc.titleRešerše vybraných nástrojů „Business intelligence“ pro využití v oblasti montáže produktůcze
dc.titleSearch for selected 'Business intelligence' tools for use in product assemblyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeStieberová Barbora
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav řízení a ekonomiky podnikucze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record