Show simple item record

VR simulation of orientation disorders in spacedc.contributor.advisorSedláček David
dc.contributor.authorRoland Fritsch
dc.date.accessioned2021-08-24T22:52:08Z
dc.date.available2021-08-24T22:52:08Z
dc.date.issued2021-08-24
dc.identifierKOS-983414136705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96674
dc.description.abstractTato práce se zabývá realizací poruch orientace v prostoru ve virtuální realitě. Cílem je uživateli přinést balíček nástrojů v herním enginu Unity, pomocí kterého bude schopen vytvořit simulace konkrétních poruch. Simulace by následně měly pomoci lidem, kteří pracují s pacienty s danými omezeními, aby si lépe dokázali poruchy představit. Práce v rámci analýzy zkoumá několik metod, díky kterým by mělo být možné poruchy simulovat ve VR. V dalších kapitolách podle nich navrhuje jednotlivé nástroje, které se následně snaží zrealizovat.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with realization of spatial disorders of orientation in virtual reality. The main goal is to bring to a package of tools in Unity to a user by which they will be able to create simulations of specific disorders. Simulations should then help people who work with patients suffering with particular restrictions to visualize these disorders better. The chapter of analysis examines several methods which should help simulate these disorders in VR. In the next chapters the thesis designs and then implements individual tools in accordance with these methods.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVRcze
dc.subjectvirtuální realitacze
dc.subjectsimulacecze
dc.subjectporuchy orientace v prostorucze
dc.subjecttopografická dezorientacecze
dc.subjectUnitycze
dc.subjectbakalářská práce.cze
dc.subjectSteamVRcze
dc.subjectVReng
dc.subjectvirtual realityeng
dc.subjectspatial orientation disorderseng
dc.subjecttopographical disorientationeng
dc.subjectUnityeng
dc.subjectSteamVReng
dc.subjectbachelor thesiseng
dc.subjectsimulationeng
dc.titleVR simulace poruch orientace v prostorucze
dc.titleVR simulation of orientation disorders in spaceeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHavlík Tomáš
theses.degree.disciplinePočítačové hry a grafikacze
theses.degree.grantorkatedra počítačové grafiky a interakcecze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record