Show simple item record

Energy storage into a compressed or liquified airdc.contributor.advisorNovotný Václav
dc.contributor.authorPetr Smola
dc.date.accessioned2021-06-27T22:51:28Z
dc.date.available2021-06-27T22:51:28Z
dc.date.issued2021-06-27
dc.identifierKOS-981029848405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96328
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá ukládáním elektrické energie do stlačeného a zkapalněného vzduchu. Součástí práce je rešerše současného stavu a vývoje v oblasti dané technologie a stručný popis principu fungování. V další části je proveden návrh termodynamického bilančního modelu systému LAES.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the storage of electricity in compressed and liquefied air. It comprises of a research on the current state and development in that area and a brief description of its operation. The following part of the thesis performs the design of the thermodynamic balance model of the LAES system.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectukládání elektřinycze
dc.subjectCAEScze
dc.subjectLAEScze
dc.subjectTEScze
dc.subjectnávrh úložištěcze
dc.subjectenergy storageeng
dc.subjectCAESeng
dc.subjectLAESeng
dc.subjectTESeng
dc.subjectstorage designeng
dc.titleUkládání energie do stlačeného a zkapalněného vzduchucze
dc.titleEnergy storage into a compressed or liquified aireng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKolovratník Michal
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav energetikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record