Show simple item record

Design of a heat supply system for a family housedc.contributor.advisorDlouhý Tomáš
dc.contributor.authorKristýna Kothánková
dc.date.accessioned2021-06-27T22:51:28Z
dc.date.available2021-06-27T22:51:28Z
dc.date.issued2021-06-27
dc.identifierKOS-981029828805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96326
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá možnostmi ohřevu vody a vytápění v rodinném domě. V teoretické části práce je vysvětlen princip fungování tepelného čerpadla. Dále jsou zde shrnuty základní informace o tepelných čerpadlech jako například rozdělení tepelných čerpadel podle zdroje nízkopotenciálního tepla a konstrukce tepelného čerpadla. Praktická část práce je věnována namodelování časové závislosti potřeby tepla a návrhu topného systému pro daný rodinný dům. Závěr bakalářské práce obsahuje ekonomické zhodnocení a porovnání tepelného čerpadla s dalšími variantami topného systému.cze
dc.description.abstractThe bachelor´s thesis deals with the options of the preparation of hot water and heating a family house. In the theoretical part there is explained the principle of heat pumps and summarized the basic information about heat pumps such as the distribution of heat pumps according to the low - potential heat source system or the construction of heat pumps. The practical part is devoted to modeling the time dependence of a heat demand during the year and a design of the heating system for the family house. The conclusion of the bachelor´s thesis contains an economic evaluation and comparison of the heat pump with other variants of the heating system.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTepelné čerpadlocze
dc.subjecttepelné čerpadlo vzduch - vodacze
dc.subjectvytápění nízkopotenciální zdroje energiecze
dc.subjecttopný faktorcze
dc.subjectbod bivalencecze
dc.subjectekonomická a energetická náročnostcze
dc.subjectHeat pumpeng
dc.subjectair - water heat pumpeng
dc.subjectheatingeng
dc.subjectlow - potential energy sourceseng
dc.subjectcoefficient of performanceeng
dc.subjectbivalence pointeng
dc.subjecteconomic and energy demandeng
dc.titleNávrh systému pro zásobování rodinného domku teplemcze
dc.titleDesign of a heat supply system for a family houseeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeMichaliková Kristýna
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav energetikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record