Show simple item record

ADCS testing equipmentdc.contributor.advisorKučera Jaromír
dc.contributor.authorKarel Pelc
dc.date.accessioned2021-06-25T22:52:36Z
dc.date.available2021-06-25T22:52:36Z
dc.date.issued2021-06-25
dc.identifierKOS-1087892612305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96314
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá detailním návrhem nového a unikátního zařízení pro testování ADCS a simulaci volného sférického pohybu v prostoru. Z počátku se práce zaobírá vysvětlením základních principů ADCS v kontextu s jejich testováním. Dále práce obsahuje rešeršní část, potažmo rozbor aktuálních řešení zařízení, jež se pro testování ADCS v současnosti používají. Zaměření je kladeno na souhrn výhod a nevýhod různých způsobů a principy, které zabezpečují jejich činnost. Hlavní částí je práce věnována komplexnímu vývoji, zmíněného, nového typu zařízení a jeho komponent. Je zde představen detailní postup návrhu a celá řada úskalí, která nastala při jeho vývoji. Samotný konstrukční návrh v práci postupně přechází v část jeho realizace, samotnou výrobu komponent, popis jejího procesu, řešení řady technologických problémů a volbu vhodných alternativ, dokončovacích prací pro samotné zprovoznění zařízení a jeho použitelnou činnost pro svůj zadaný účel.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with a detail designing of the new unique device. The device is used for the ADCS testing and free full spherical motion simulation. At the beginning, the work deals with an explanation of the basic principles of the ADCS in the context of ADCS testing. Furthermore, the work consists of a research part, which contains an analysis of current devices solutions which are used for a nanosatellite ADCS testing these days. This part is focused on a summary of advantages and disadvantages of various testing ways. The main part of the work contains the complex development of the new device and itself necessary components. The main part also presents a detail designing process and several pitfalls that occurred during its development. The designing part in the work gradually passes in the part which deals with an implementation, the component manufacturing, realization process description, solving a number of technological problems and suitable alternatives selection for a work finishing to set the equipment into the operation and making the whole device usable for its purpose activities.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTestování ADCScze
dc.subjectKonstrukcecze
dc.subjectTechnologie výrobycze
dc.subjectADCS testingeng
dc.subjectDesigningeng
dc.subjectManufacturing technologyeng
dc.titleZařízení pro testování ADCScze
dc.titleADCS testing equipmenteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeDániel Vladimír
theses.degree.disciplineLetadlová a kosmická technikacze
theses.degree.grantorústav letadlové technikycze
theses.degree.programmeLetectví a kosmonautikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record