Show simple item record

Design of micro hydro turbine manufactured by 3D printingdc.contributor.advisorNovotný Václav
dc.contributor.authorVilém Hron
dc.date.accessioned2021-06-26T22:51:40Z
dc.date.available2021-06-26T22:51:40Z
dc.date.issued2021-06-26
dc.identifierKOS-981029823905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96302
dc.description.abstractTato práce stručně prezentuje důležité informace z oboru hydroenergetiky a vodních turbín - informace stěžejní pro návrh vlastní vodní turbíny. Rešeršní část uvádí shrnutí současných metod 3D tisku a jejich vlastností. Dále obsahuje výběr zajímavých experimentů s laboratorními mikro turbínami a výsledky jejich měření. Rešerše by měla poskytnout přehled současného stavu ve výzkumu 3D tištěných vodních turbín a naznačit správné směřování pokusů v laboratoři. Výpočetní část odvozuje všechny vztahy potřebné pro konstrukci turbíny. Výpočty vychází ze základních principů mechaniky tekutin. Návrh turbíny spočívá v aplikaci odvozených vztahů na zadání a stanovení určujících rozměrů turbíny. Část realizace sleduje konstrukční návrh turbíny podle vypočítaných rozměrů. Kapitola měřicí trati předkládá návrh na provedení měřicí trati tak, aby umožnila nastolení požadovaných podmínek a měření všech veličin.cze
dc.description.abstractIn this paper you are presented with basic information from hydro power engineering and water turbine design. Research has been made in modern 3D printing technologies and state-of-the-art micro turbine designs, which use 3D printing as means of fabrication. Findings from experimental runs on micro turbines are cited as to provide overview of possible outcomes (power, efficiency etc.). Next, principles of fluid mechanics are used to create a viable mathematical model for the mcroturbine. If correct, the mathematical description should provide values quintesential for the turbine design, based on a given input. Actual manufacturing of the turbine takes place in the next chapter. A test bed for the micro turbine is drafted to be capable of delivering sufficient flow at a given head. The test bed should also be capable of measuring important values in the circuit.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecthydroenergetikacze
dc.subjectvodní mikro turbínacze
dc.subject3D tiskcze
dc.subjectMJFcze
dc.subjecthydropowereng
dc.subjectmicro hydro turbineeng
dc.subject3D printingeng
dc.subjectMJFeng
dc.titleNávrh vodní mikroturbíny vyráběné 3D tiskemcze
dc.titleDesign of micro hydro turbine manufactured by 3D printingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeŠpale Jan
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav energetikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record