Show simple item record

Design of mechanics, electronics and control for a Hovercraftdc.contributor.advisorNovák Martin
dc.contributor.authorJan Benda
dc.date.accessioned2021-06-25T22:52:10Z
dc.date.available2021-06-25T22:52:10Z
dc.date.issued2021-06-25
dc.identifierKOS-983113639405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/96285
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací mechaniky, elektroniky a řízení modelu vznášedla. Průběh této realizace začíná prvotní rešerší, při které je nutné zjistit, jak takový model vznášedla vypadá, a jakým způsobem je nutné se rozhodnout při tvorbě celkové mechaniky modelu. V rešerši je také důležité projít více možností realizace mechaniky modelu vznášedla a ve všech se z části inspirovat pro navržení vlastního modelu. Dále je nutné model navrhnout a nechat jeho jednotlivé části vytisknout na 3D tiskárně, vybrat příslušnou elektroniku a zakoupit díly, které není nutné samostatně vyrábět. Po vyřešení těchto všech důležitých náležitostí přichází na řadu praktická část, která se týká samostatné montáže a zapojení elektroniky. V průběhu zapojování elektroniky také probíhá vymýšlení příslušného způsobu řízení. Řízení je vytvářeno pomocí mini počítače Arduino mega a jeho propojení s příslušnou elektronikou (2 motory, 1 servo motor, Bluetooth modul). Je potřeba napsat správný program pro ovládání těchto všech elektronických komponent, aby se vznášedlo bylo schopno dostat do pohybu. Výsledkem mé práce je test (experiment), kdy je vznášedlo uvedeno do pohybu a je měřena jeho rychlost. Dále je testována jízda po různých typech povrchů a schopnost měnit směr přesně podle potřeb řidiče.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with design and realization of mechanics, electronics and controlling of a hovercraft model. Realization begins with the first research in which is important to find out how the model of hovercraft looks like and which way to decide during construction part of creating mechanics of the model. In the research part it is important to go through more options of how to create the model of hovercraft and get little inspiration from all of them for creating my own model. Then it is necessary to design my own hovercraft model and print its parts on 3D printer, choose appropriate electronics and buy parts which are not necessary to produce. After solving these all necessities, it is time for practical part of bachelor thesis which concerns montage of the hovercraft and connecting all electronics. Research of hovercraft controlling type goes along with connecting electronics. Whole controlling is created with a mini computer Arduino mega and its connection with other electronics (2 engines, 1 servo motor, Bluetooth module). It is necessary to write a good code and create a program for controlling every electronic component to set the hovercraft in motion. Output of my bachelor thesis is the test (experiment) when the hovercraft is set in motion, and its speed is measured. In addition, its driving on different types of surfaces and ability to change direction how the driver wants are tested.eng
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectvznášedlocze
dc.subjectarduinocze
dc.subjectřízenícze
dc.subjectRC modelcze
dc.subject3D tiskcze
dc.subjectmodelcze
dc.subjectmotorcze
dc.subjectservo motorcze
dc.subjecthovercrafteng
dc.subjectArduinoeng
dc.subjectcontrollingeng
dc.subjectRC modeleng
dc.subject3D printingeng
dc.subjectengineeng
dc.subjectservo motoreng
dc.titleRealizace mechaniky, elektroniky a řízení modelu vznášedlacze
dc.titleDesign of mechanics, electronics and control for a Hovercrafteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeKlusáček Stanislav
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav přístrojové a řídící technikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record